Jest to strona archiwalna "Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY", aby wrócić na nową stronę kliknij tutaj

podziękowanie kandydata na burmistrza

2014-12-09

9 dni temu zakończył się dla mnie pewien etap, zakończyła się samorządowa kampania wyborcza. Państwa decyzją Burmistrzem Miasta Zielonka został Pan Grzegorz Dudzik. W tym miejscu chcę pogratulować mojemu wyborczemu konkurentowi wygranej i życzyć wytrwałości oraz siły w codziennej pracy na rzecz mieszkańców i Miasta Zielonka.

Kurz i wyborcza wrzawa opadły, pora na podsumowanie. Dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem w I turze wyborów 1162 głosy (15,5% poparcie), co spowodowało przejście mojej osoby do II tury wyborów. 30 listopada 2014 r. zaufało mi 38,69% mieszkańców Zielonki, oddając na mnie 2127 głosów.

Chcę serdecznie wszystkim Państwu podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. W czasie kampanii wyborczej spotykałem się z wieloma pozytywnymi Państwa opiniami i wyrazami poparcia mojej kandydatury na Burmistrza Miasta Zielonka. Odbyłem wiele spotkań i rozmów, usłyszałem wiele rad, które zawsze były dla mnie cenną nauką. Spotkałem się również z konstruktywną krytyką, którą przyjmowałem z pokorą.

Mam nadzieję, że kampania wyborcza komitetu wyborczego wyborów MIESZKAŃCY, którą prowadziłem była merytoryczna, wyważona i odpowiadająca Państwa oczekiwaniom. Jej ostateczną ocenę pozostawiam jednak Państwu.

Liczę, iż tak mocno podkreślana przeze mnie w czasie kampanii wyborczej współpraca, zgoda i merytoryczna dyskusja będą wartościami przyświecającymi wszystkim działaczom samorządowym.

Uzyskany wynik wyborczy, przejście mojej osoby do II tury wyborów i 38,69% poparcie mieszkańców Miasta Zielonka, jeszcze bardziej przekonuje mnie o słuszności mojego osobistego wyboru. Dlatego chciałem Państwa zapewnić, iż nadal będę obecny i aktywny w życiu naszej lokalnej społeczności. Ponadto będę stale podnosił poziom swoich osobistych kompetencji, zwiększał bagaż doświadczenia, tak żeby w 2018 r. jeszcze lepiej odpowiedzieć na oczekiwania społeczne względem kandydata na burmistrza.

Z tego miejsca, dziękuję również za obdarzenie zaufaniem kandydatów na radnych komitetu wyborczego MIESZKAŃĆY.15 kandydatów na radnych otrzymało od Państwa w sumie 1303 głosy.

5 z nich: Renata Ochocińska, Joanna Nicole-Urbanowicz, Sławomir Moczarski, Jerzy Barbarski, Gabriela Wiśniewska, dzięki Państwa poparciu uzyskało mandat radnego.

Za to wszystko raz jeszcze serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.

Z poważaniem
Kamil Michał Iwandowski

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Zielonka

2014-12-01

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Zielonka,
Drodzy Sąsiedzi,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Sesji Inauguracyjnej Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 18.00 w sali obrad rady miasta przy ul. Lipowej 5 (w budynku Urzędu Miasta Zielonka). Na sesji wszyscy obecni radni elekci złożą ślubowanie, a tym samym rozpoczną sprawowanie swojego mandatu radnego kadencji 2014 – 2018.
Sesję inauguracyjną możecie również Państwo oglądać na żywo za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Miasta Zielonka. Dzięki Państwa poparciu aż 5 kandydatów KWW MIESZKAŃCY rozpocznie dziś sprawowanie funkcji radnego:
Renata Ochocińska – reprezentująca okręg nr 2,
Joanna Nicole-Urbanowicz – reprezentująca okręg nr 9,
Sławomir Moczarski – reprezentujący okręg nr 11,
Jerzy Barbarski – reprezentujący okręg nr 12
Gabriela Wiśniewska – reprezentująca okręg nr 14
Sesję inauguracyjną poprowadzi radny elekt z KWW MIESZKAŃCY Jerzy Barbarski - Radny Senior, najstarszy wiekiem radny spośród wszystkich radnych elektów

list kandydata na burmistrza do mieszkańców

2014-11-28

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Zielonka, 

serdecznie dziękuję Państwu za liczny udział w minionej I turze wyborów do samorządu lokalnego oraz tak duże poparcie mojej kandydatury na stanowisko burmistrza naszego miasta, jak również za poparcie dla programu wyborczego przedstawionego przez Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY

W imieniu całego Komitetu MIESZKAŃCY, pragnę Państwu serdecznie podziękować za okazanie ogromnego zaufania i wybór aż pięciu członków przyszłej Rady Miasta Zielonka, właśnie spośród KWW Mieszkańcy. Liczne głosy Państwa poparcia umacniają nas w przekonaniu o słuszności celów, jakie przed sobą postawiliśmy.

Decyzją Państwa głosów o wyborze nowego burmistrza rozstrzygnie głosowanie w II turze wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku. Z tego względu pragnę raz jeszcze zwrócić się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury w nadchodzącym głosowaniu.

Mój udział w tegorocznych wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka podyktowany jest silnym poczuciem odpowiedzialności za los lokalnej społeczności oraz głęboką wiarą w to, że Zielonka może być miastem przyjaznym dla wszystkich Mieszkańców. Miastem, w którym na równi dba się o potrzeby najmłodszych, jak i najstarszych jego mieszkańców, miastem otwartym na rodzinę, przedsiębiorców oraz wszelkie inicjatywy działające na rzecz lokalnej społeczności.

Gorąco zachęcam Państwa do równie licznego udziału w nadchodzącej II turze wyborów na stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku i zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie dla mojej kandydatury oraz przedstawionego przeze mnie programu. Już dziś serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie głosy poparcia.

Kandydat na Burmistrza Miasta Zielonka
Kamil Michał Iwandowski 

Odpowiedź na pytanie 10

2014-11-28

10. Jaki jest Pana stosunek do Ośrodka dla Bezdomnych Zwierząt, który mieści się przy ul Krzywej w Zielonce ?

Mój stosunek do Ośrodka dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonce jest bardzo pozytywny. Uważam, że oprócz realizacji zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt i innych szczegółowych aktów prawnych, jest to miejsce bardzo potrzebne i pożyteczne. 

Oprócz opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru naszego miasta, ośrodek pełni funkcję integrującą i wychowawczą. Integrującą w zakresie budowania relacji i więzi pomiędzy wolontariuszami w różnym wieku, którzy są mieszkańcami Miasta Zielonka, wychowawczą w zakresie postępowania i opieki nad zwierzętami.

Działalność ośrodka, a przede wszystkim wszystkich wolontariuszy jest nieoceniona. Moim zdaniem należy dołożyć wszelkich starań, aby nadal ośrodek działał w Zielonce.

K. Iwandowski 

Odpowiedź na pytanie 10

2014-11-28

10. Jaki jest Pana stosunek do Ośrodka dla Bezdomnych Zwierząt, który mieści się przy ul Krzywej w Zielonce ?

Mój stosunek do Ośrodka dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonce jest bardzo pozytywny. Uważam, że oprócz realizacji zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt i innych szczegółowych aktów prawnych, jest to miejsce bardzo potrzebne i pożyteczne. 

Oprócz opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru naszego miasta, ośrodek pełni funkcję integrującą i wychowawczą. Integrującą w zakresie budowania relacji i więzi pomiędzy wolontariuszami w różnym wieku, którzy są mieszkańcami Miasta Zielonka, wychowawczą w zakresie postępowania i opieki nad zwierzętami.

Działalność ośrodka, a przede wszystkim wszystkich wolontariuszy jest nieoceniona. Moim zdaniem należy dołożyć wszelkich starań, aby nadal ośrodek działał w Zielonce.

K. Iwandowski 

Znajdź nas na Facebooku

KANDYDACI
 1. Kandydat na Burmistrza
  Kamil Michał Iwandowski
 2. Okręg nr 1
  Krzysztof Tomkiel
 3. Okręg nr 2
  Renata Ochocińska
 4. Okręg nr 3
  Sławomir Kacperski
 5. Okręg nr 4
  Damian Rydzewski
 6. Okręg nr 5
  Katarzyna Wawrzonkiewicz
 7. Okręg nr 6
  Renata Szczęsna
 8. Okręg nr 7
  Przemysław Zach
 9. Okręg nr 8
  Jacek Grabowski
 10. Okręg nr 9
  Joanna Nicole-Urbanowicz
 11. Okręg nr 10
  Jarosław Bagniuk
 12. Okręg nr 11
  Sławomir Moczarski
 13. Okręg nr 12
  Jerzy Barbarski
 14. Okręg nr 13
  Dorota Łachowska
 15. Okręg nr 14
  Gabriela Wiśniewska
 16. Okręg nr 15
  Agnieszka Mońka