Jest to strona archiwalna "Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY", aby wrócić na nową stronę kliknij tutaj

Kamil Michał Iwandowski -  kandydat na Burmistrza Miasta Zielonka


„Mieszkańcy Zielonki
- przede wszystkim.”

Kamil Michał Iwandowski


Z Zielonką związany jestem od urodzenia, wychowywałem się i dorastałem na osiedlu Wolności, gdzie nadal mieszkam. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 2 w Zielonce i Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Również w Zielonce, będąc jeszcze uczniem, stawiałem swoje pierwsze kroki w działaniach samorządowych.

Jestem absolwentem XIII LO im. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie. Studia licencjackie, których wybór podyktowany był moimi zainteresowaniami, ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Europeistyka Wschodniosłowiańska. To właśnie wtedy odnalazłem swoją życiową pasję naukową, którą postanowiłem połączyć z życiem zawodowym. Po zakończeniu studiów licencjackich kontynuowałem swoją edukację na studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem 2 kierunki związane z samorządem terytorialnym – Politykę Społeczną o specjalności Rozwój lokalny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny o specjalności Samorząd terytorialny w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.

W trakcie swojej edukacji zawsze byłem aktywny i zaangażowany w życie społeczności lokalnej i uniwersyteckiej. Od najmłodszych lat poznawałem samorządność szkolną, będąc przewodniczącym szkolnych samorządów. Na studiach poznałem inną samorządność, bardziej złożoną, strukturalną, znacznie bardziej odpowiedzialną i dającą więcej możliwości poprzez większy budżet.

Na Uniwersytecie Warszawskim zasiadałem również w Radzie Wydziału oraz w Parlamencie Studentów UW. Angażując się na rzecz braci studenckiej nie zapomniałem o Zielonce, gdzie zawsze włączałem się w życie lokalnej społeczności. Byłem organizatorem dwóch edycji akcji charytatywnej „Zielonka Pomaga Dzieciom”, której celem była pomoc najmłodszym mieszkańcom Zielonki, brałem udział w konkursie „Super Samorząd 2010”, w którym Miasto Zielonka otrzymało nagrodę jako jedyne miasto w województwie mazowieckim.

Pracując od ukończenia liceum, odbywałem również staże i praktyki studenckie – w Kancelarii Prezydenta RP w Biurze Inicjatyw Społecznych oraz w Biurze Poselskim Posła na Sejm. Pracowałem w różnych firmach i instytucjach – w firmach handlowych, w agencjach badawczych, w banku, również w sklepach sieci handlowych. Przez niemal 2 lata pracowałem w Urzędzie Miasta Zielonka w Wydziale Spraw Społecznych wspomagając również pracę Wydziału Funduszy Zewnętrznych. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2010 r. brałem udział w wyborach samorządowych w Zielonce, startując na radnego.

Ukończyłem także kurs facylitacji – moderowania debat publicznych, prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

Ubiegam się o stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka, ponieważ Zielonka potrzebuje energii i autentycznego zaangażowania, kompetencji, rozwagi, wysokiej jakości, otwartości na mieszkańców oraz nowych rozwiązań i odpowiedzialnej współpracy burmistrza i radnych. „Mieszkańcy Zielonki - przede wszystkim”, z takim hasłem idę do wyborów. Zamyka ono w sobie wszystkie moje postulaty, które będę wypełniał w momencie uzyskania Państwa poparcia.

Będę burmistrzem dla wszystkich mieszkańców – wsłuchującym się w Państwa troski i problemy. Swoją energię, zaangażowanie i kreatywność wykorzystam do realizacji celów zawartych w programie wyborczym KWW MIESZKAŃCY. Już od pierwszego dnia urzędowania rozpocznę wdrażanie zmian, które mają przyczynić się do jeszcze większej otwartości burmistrza na mieszkańców. Będę burmistrzem – gospodarzem, dbającym o mieszkańców i Zielonkę, na bieżąco doglądającym tego co dzieje się w naszym mieście. Chcę umożliwić wszystkim mieszkańcom korzystanie z dyżurów burmistrza, dlatego też wprowadzę dyżury w godzinach późno popołudniowych oraz w soboty. Rozszerzę także obowiązkowe dyżury mojego zastępcy oraz sekretarza miasta.

Nie mam zamiaru wyważać otwartych już drzwi, dlatego będę wsłuchiwał się w rady, sugestie i opinie wszystkich chcących jak ja, by Zielonka stała się miastem przyjaznym, bezpiecznym, czystym, zadbanym i atrakcyjnym do zamieszkania. Moje decyzje będę opierał na rzetelnych analizach, kierując się zawsze dobrem mieszkańców. Zobowiązuję się do tego, że jako burmistrz będę otwartym na rady wielu specjalistów zamieszkujących w naszym mieście, zrobię wszystko, by także potencjał, który tkwi w Was – mieszkańcach był wykorzystany pozytywnie.

Jednym z pierwszych kroków jakie uczynię będzie przeprowadzenie rzetelnego audytu finansowego budżetu miasta i funkcjonowania poszczególnych jednostek podległych burmistrzowi, po czym przekażę Państwu informację dotyczącą stanu miasta, który zastałem. Jednym z moich priorytetów będą również komunikacja i informacja. Będę informował na bieżąco o podejmowanych decyzjach, działaniach i sprawach zrealizowanych. Ponadto zobowiążę skarbnika do comiesięcznego informowania o stanie finansów miasta.

W moim działaniu nie będę zamykał się w gabinecie, ja Kamil Michał Iwandowski pełniący urząd Burmistrza Miasta Zielonka będę aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej. Dołożę wszelkich starań, żeby spełnić wszystkie punkty zawarte w programie wyborczym lokalnego komitetu MIESZKAŃCY.

Sprawy bieżące Zielonki, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, kwestie wsparcia rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych, transport publiczny, rozszerzenie działalności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, poprawa bezpieczeństwa w mieście, poprawa stanu dróg, chodników i parkingów miejskich, stworzenie miejsc rozrywki i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku, stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i inwestorów, finanse miasta to tylko niewielka część obszarów, które wymagają poprawy. Jest to możliwe przy budującej współpracy burmistrza i rady. W swojej działalności będę burmistrzem budującym porozumienie i konsensus. Stoję na stanowisku, iż w wielu kwestiach można się nie zgadzać, można mieć odrębne zdanie, ale nadrzędnym priorytetem powinna być umiejętność pracy nad porozumieniem, mając na względzie dobro mieszkańców.


Kamil Michał Iwandowski


Galeria zdjęć:
KANDYDACI
 1. Kandydat na Burmistrza
  Kamil Michał Iwandowski
 2. Okręg nr 1
  Krzysztof Tomkiel
 3. Okręg nr 2
  Renata Ochocińska
 4. Okręg nr 3
  Sławomir Kacperski
 5. Okręg nr 4
  Damian Rydzewski
 6. Okręg nr 5
  Katarzyna Wawrzonkiewicz
 7. Okręg nr 6
  Renata Szczęsna
 8. Okręg nr 7
  Przemysław Zach
 9. Okręg nr 8
  Jacek Grabowski
 10. Okręg nr 9
  Joanna Nicole-Urbanowicz
 11. Okręg nr 10
  Jarosław Bagniuk
 12. Okręg nr 11
  Sławomir Moczarski
 13. Okręg nr 12
  Jerzy Barbarski
 14. Okręg nr 13
  Dorota Łachowska
 15. Okręg nr 14
  Gabriela Wiśniewska
 16. Okręg nr 15
  Agnieszka Mońka