Jest to strona archiwalna "Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY", aby wrócić na nową stronę kliknij tutaj

Jacek Grabowski - okręg nr 8


Okręg nr 8 
to obszar ograniczony: ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego do ul. Długosza, ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka i Poniatowskiego od 47 do Granicy Miasta Zielonka i Miasta Kobyłka.

W granicach okręgu znajdują się: 
a) całe ulice: Wschodnia, Słoneczna, Rencistów, Południowa, Północna, Wąska, Dojazdowa, Mostowa, Dziennikarska, Ossowska, Korczaka, Tursowska.
„ZIELONKA - mała Ojczyzna wielkiego znaczenia.”


Zielonka to dobre miejsce do życia. Pozwala czerpać korzyści z przynależności do dużej aglomeracji miejskiej, a jednocześnie wieść spokojny byt codzienny na styku z przyrodą. Doświadczam tego od dzieciństwa. Chciałbym – jako radny - wnieść swój wkład w rozwój naszego miasta.
Ukończyłem studia inżynierskie oraz podyplomowe w zakresie zarządzania w biznesie (MBA). Od ponad 10 lat kieruję niewielką, zagraniczną spółką handlową. Uczestniczyłem w kilku projektach związanych z tworzeniem nowych bądź restrukturyzacją istniejących przedsięwzięć biznesowych w dziedzinie handlu i przemysłu. Moje osobiste zainteresowania pozazawodowe to m.in. podróże (lubię górskie wędrówki), muzyka jazzowa, kulturoznawstwo, psychologia i sprawy społeczne.

W Radzie Miasta zamierzam aktywnie zabiegać o sprawy „ósemki” – mojego okręgu. Mamy tu duży potencjał rozwojowy, ale także poważne wyzwania jak: zaniedbana infrastruktura techniczna i drogi, brak skutecznego systemu odwodnienia, degradacja przyrody, uciążliwa działalność gospodarcza. 
Zależy mi też na tym, aby w Zielonce wdrażać systemowe rozwiązania w zakresie sprawnego przemieszczania się zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym. Priorytet to bezpieczne dotarcie dzieci do szkół. Ponadto stawiam sobie za cel rozwijanie integracji społecznej oraz zaangażowania mieszkańców w samorządność.


W Radzie Miasta Zielonka zajmę się obszarami:
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- ochrony środowiska naturalnego,
- kontroli i audytu, 
- kształtowania ładu przestrzennego. 


Galeria zdjęć:
KANDYDACI
 1. Kandydat na Burmistrza
  Kamil Michał Iwandowski
 2. Okręg nr 1
  Krzysztof Tomkiel
 3. Okręg nr 2
  Renata Ochocińska
 4. Okręg nr 3
  Sławomir Kacperski
 5. Okręg nr 4
  Damian Rydzewski
 6. Okręg nr 5
  Katarzyna Wawrzonkiewicz
 7. Okręg nr 6
  Renata Szczęsna
 8. Okręg nr 7
  Przemysław Zach
 9. Okręg nr 8
  Jacek Grabowski
 10. Okręg nr 9
  Joanna Nicole-Urbanowicz
 11. Okręg nr 10
  Jarosław Bagniuk
 12. Okręg nr 11
  Sławomir Moczarski
 13. Okręg nr 12
  Jerzy Barbarski
 14. Okręg nr 13
  Dorota Łachowska
 15. Okręg nr 14
  Gabriela Wiśniewska
 16. Okręg nr 15
  Agnieszka Mońka