Jest to strona archiwalna "Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY", aby wrócić na nową stronę kliknij tutaj

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy program wyborczy lokalnego komitetu wyborczego wyborców MIESZKAŃCY. Jest to program syntetyczny i transparentny. Naszym celem jest racjonalne podejście do obietnic wyborczych, dlatego też prezentowany program wyborczy jest listą propozycji możliwych do realizacji. Nasz program wyborczy składa się z 5 segmentów. Zawarte w nich punkty to konkretne propozycje, które chcemy zrealizować w kadencji 2014 - 2018

Zapraszamy do zapoznania się z programem. W przypadku pytań prosimy o ich przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Sławomir MOCZARSKI
przewodniczący Klubu Radnych MIESZKAŃCY


PROGRAM WYBORCZY KWW MIESZKAŃCY NA LATA 2014-2018

I. PRIORYTETY
1Poprawa stanu dróg, chodników i parkingów miejskich.
2. Wsparcie i rozszerzenie działalności Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.
3Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.
4Usprawnienie transportu publicznego (nocnego i dziennego).
5. Dbanie o czystość i estetykę miasta (koszenie trawników, utrzymanie w należytej czystości chodników i ulic oraz efektywne odśnieżanie).
6. Stworzenie miejsc rozrywki i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku.
7. Konsultowanie z mieszkańcami ważnych decyzji dla miasta przed ich podjęciem.
8. Przejrzysty i zrozumiały dla mieszkańców proces tworzenia prawa miejscowego.
9. Budżet zrozumiały dla mieszkańców.
10. Możliwość zgłaszania do rady miasta projektów uchwał bezpośrednio przez mieszkańców.
11.Stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy będą mieli plany tworzenia nowych miejsc pracy.
12. Wsparcie i organizacja imprez, które na stałe wpiszą się do kalendarza kulturalnego miasta (np. dzień mieszkańca, święto sąsiadów
).


II. KONKRETNE PROPOZYCJE
1. Utworzenie miejskiego żłobka.
2. 
Bezpieczne drogi do szkół, bezpieczne ścieżki rowerowe oraz zadaszone przystanie rowerowe przy każdej szkole podstawowej i gimnazjum.
3. Modernizacja parkingu przy cmentarzu, poprawa oświetlenia i budowa toalety na cmentarzu.
4. Utworzenie miejskiego Ośrodka Wsparcia i Aktywności dla seniorów.
5
Miejski program ochrony i profilaktyki zdrowia (m.in. szczepienia dla dzieci przeciwko pneumokokom, program badań ultrasonograficznych dla dzieci, program wczesnego wykrywania nowotworów, program zmniejszenia przedwczesnej umieralności na choroby sercowo – naczyniowe).
6Bezpieczne przejścia dla pieszych - doświetlenie przejść dla pieszych, przy użyciu nowoczesnych technologii – tunele świetlne (ul. Kolejowa, Lipowa, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Marecka).
7Strefy miejskiego wypoczynku, rekreacji i sportu amatorskiego z miejscem dostosowanym do różnych grup wiekowych (miejsca piknikowe, strefy wypoczynku, miejsca do gier zespołowych).
8. Park Dębinki – parkiem centralnym (strefa małego mieszkańca – centralny plac zabaw, scena plenerowa, deski do plenerowych imprez rozrywkowych, szalet i przewijak, miejsce na kawiarenkę, strefy dostosowane do wieku i potrzeb mieszkańców).
9. Nowy sprzęt komputerowy w szkołach oraz modernizacja szkolnych sanitariatów.


III. RADNI
1. Sesje rady miasta rozpoczynające się najwcześniej o godzinie 18.00 - punkt zrealizowany 19 grudnia 2014 r.
2. Raz na miesiąc dyżur radnego od godziny 18.00 - punkt zrealizowany 25 stycznia 2015 r.
3. Dyżur radnego raz na kwartał w sobotę - punkt zrealizowany 25 stycznia 2015 r.  
4. Archiwizacja transmisji Sesji Rady Miasta Zielonka dostępna w Internecie.
5. Obniżenie diet radnych o 1/3 - diety zostały obniżone na V sesji rady miasta w dniu 22.01.2015 r., na mocy porozumienia wszystkich radnych o 16%


IV. BURMISTRZ
1. Dyżury burmistrza 2 razy w miesiącu w dni powszednie do godziny 20.00.
2. Dyżury burmistrza raz w miesiącu w sobotę.
3. Kwartalne sprawozdawanie burmistrza z działalności bieżącej.

4. 
Skuteczne informowanie mieszkańców.
5. Zmniejszenie wynagrodzenia burmistrza o 1/4.


V. POPRAWA FINANSÓW
1. Podniesienie poziomu pozyskiwania środków zewnętrznych (w szczególności na inwestycje, kulturę i edukację).
2. Pozyskanie terenów inwestycyjnych i terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
3. 
Kampania zachęcająca do zamieszkania na stałe w Zielonce.
4. Program aktywnych form pozyskiwania inwestorów biznesowych dla przedsięwzięć nieuciążliwych dla środowiska.
5. Rzetelny audyt finansowy.
6. Obniżenie diet radnych i wynagrodzenia burmistrza.

 KANDYDACI
 1. Kandydat na Burmistrza
  Kamil Michał Iwandowski
 2. Okręg nr 1
  Krzysztof Tomkiel
 3. Okręg nr 2
  Renata Ochocińska
 4. Okręg nr 3
  Sławomir Kacperski
 5. Okręg nr 4
  Damian Rydzewski
 6. Okręg nr 5
  Katarzyna Wawrzonkiewicz
 7. Okręg nr 6
  Renata Szczęsna
 8. Okręg nr 7
  Przemysław Zach
 9. Okręg nr 8
  Jacek Grabowski
 10. Okręg nr 9
  Joanna Nicole-Urbanowicz
 11. Okręg nr 10
  Jarosław Bagniuk
 12. Okręg nr 11
  Sławomir Moczarski
 13. Okręg nr 12
  Jerzy Barbarski
 14. Okręg nr 13
  Dorota Łachowska
 15. Okręg nr 14
  Gabriela Wiśniewska
 16. Okręg nr 15
  Agnieszka Mońka