Sprawozdanie Ośrodka Kultury za rok 2017 - papier wszystko przyjmie!?

2018-3-28

Czy ktoś z Państwa uczestniczył w jakimś wydarzeniu w Muzeum Zielonki lub w Muzeum Leopolda Janikowskiego? Kto powinien organizować tam wydarzenia? Kto powinien organizować wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe w naszym mieście? Odpowiedź brzmi: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. W porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miasta Zielonka znajduje się między innymi przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce (OKiS). Niestety stwierdzamy po raz kolejny, że sprawozdanie jest kopią sprawozdania za poprzedni rok, ze wszystkimi jego mankamentami!

Braki, które widzimy kolejny raz, zapoznając się z tym samym sprawozdaniem:

  • brak jakiejkolwiek statystyki porównawczej – czy Dyrektor zauważa tendencję wzrostową, czy spadkową, jeśli chodzi o udział w sekcjach działających w OKiS, jak i w imprezach tam organizowanych;
  • lakoniczne informacje o liczbie osób biorących udział w sekcjach ośrodka oraz brak wniosków, które powinny być wyciągnięte z informacji zawartych w sprawozdaniu, np.:
  • w sekcji modelarnia lotnicza uczestniczy 6-8 osób, modelarnia redukcyjna 7 osób, w sekcji kick-boxing 9 osób, sekcji szachowej 10 osób, muzyczno-rytmicznej 8 dzieci, robotyki WeDo 18 osób, sekcja robotyki 10 osób, ortografia na wesoło tylko 6 osób!
  • podobna sytuacja tyczy się Uniwersytetu Dziecięcego – 13 wykładów odbyło się dla ok. 12 dzieci?
  • brak wskazania liczby uczestników sekcji Klub filmowy, autor sprawozdania w ogóle tej liczby nie podał, ale wskazał, że sekcja funkcjonuje.

Dlaczego tak mało osób uczestniczy w sekcjach działających w ośrodku? Czy ośrodek propaguje swoją działalność w szkołach i przedszkolach, jak to robi biblioteka? Czy zachęca do odwiedzin albo robi akcje promocyjne w szkołach, na osiedlach? Nie ma o tym ani słowa w sprawozdaniu a liczba uczestników w poszczególnych sekcjach nasuwa podejrzenie, że tak się nie dzieje.

Wyjątkiem jest sekcja ceramiki artystycznej, w której zajęciach uczestniczyło 112-117 osób. To bardzo budujące, że ta sekcja tak pięknie się rozwija i aż dziwne, że nie jest podobnie z sekcją plastyki, która w semestrze wiosennym liczyła 13 a zimowym 21 osób.

Dlaczego tak jest? Jak widać w sprawozdaniu, Dyrektor się nad tym nie zastanawia. Jedno jest pewne – większość z tych sekcji nie ma ograniczeń sprzętowych, jakie mogą mieć sekcje robotyki.

Znany i podziwiany przez nas wszystkich Chór Męski im. Józefa Gromali jest także w strukturach ośrodka. Wykazywany od kilku lat przez Dyrektora taki sam stan osobowy chóru nie jest prawdziwy(!), niestety chórzystów jest coraz mniej. Przewodnicząca komisji kultury Joanna NICOLE-URBANOWICZ zwróciła uwagę na ten fakt Dyrektorowi OKiS. Według otrzymanych wyjaśnień próby naboru młodych wykonawców do chóru były dokonywane, ale brak jest chętnych. Ilu tych naborów było, jak były organizowane? Nie wiadomo! Jednak – jak zauważyliśmy – co ma dopingować młodych ludzi do ciężkiej pracy w chórze, jeśli chór mimo zapewnień w sprawozdaniu – nigdzie się nie pokazuje!? Nie uczestniczy w festiwalach i przeglądach – chociaż dostęp do informacji o takich wydarzeniach jest łatwo dostępny np. na stronie www.chorownia.org. Zapytany o to chórzysta, stwierdził, że członkowie chóru zwracali się o środki na taki wyjazd, ale usłyszeli od Dyrektora OKiS, że nie ma na to pieniędzy….

Jako radni inicjatywy MIESZKAŃCY stanowczo protestujemy! Chór Gromali jest naszą perłą, jednym z niewielu chórów męskich. Talent i kunszt, jaki prezentuje wiedzą wszyscy, którzy uczestniczą w okolicznościowych mszach i uroczystościach. Niestety, tych występów jest stanowczo za mało! Żeby pracować na tak piękne brzmienie, trzeba mieć doping w postaci satysfakcji z pokazywania się publicznie, z nagród – co do których jesteśmy pewni, że będą. Dlatego jako przedstawicielki klubu radnych Mieszkańcy zgłosiłyśmy do burmistrza wniosek o przeznaczenie środków na rozwój chóru męskiego, jak również na sfinansowanie udziału w co najmniej jednym festiwalu. Wierzymy, że cała Rada Miasta poprze ten wniosek, o co będziemy mocno zabiegały.

Analizując dalej sprawozdanie na zasadzie „kopiuj wklej”. W ubiegłym roku w OKiS został wdrożony projekt proponowany przez nas, radne klubu MIESZKAŃCY, w ramach którego mogliśmy uczestniczyć w czterech wydarzeniach: jednym spektaklu teatralnym teatru, który działa w ramach OKiS, czyli spektaklu teatru Loża Szyderców oraz trzech koncertach. Liczba nie powala, w tym roku mamy nadzieję na więcej. Liczymy też, że nie będą to same koncerty. Wystarczy trochę się rozejrzeć dookoła, wystarczy mocniej zaangażować się w swoją pracę! Spójrzmy na teatr Groteska - ogromna publiczność przedstawień przygotowywanych przez młodzież pokazuje, że jest w Zielonce zapotrzebowanie na ten rodzaj kulturalnych wydarzeń. Co więcej, przykład Groteski pokazuje, że mamy kim się chwalić – naszą zdolną młodzieżą!

Sprawozdanie zawiera również sprawozdanie z wykorzystywania miejsca do kąpieli na zielonkowskich Gliniankach. Brak w nim jednak informacji – czy problem rozrastających się roślin wodnych, stwarzających zagrożenie dla kąpiących się, został rozwiązany?

Najaktywniejsza część działania ośrodka to Uniwersytet Trzeciego Wieku – cieszy fakt, że seniorzy mają możliwość korzystania z wszechstronnych wykładów, w tym wyjazdowych. Według sprawozdania korzystało z nich około 80 osób – sporo, ale w porównaniu do populacji zielonkowskich seniorów, niezbyt dużo. Jak zatem Dyrektor OKiS wychodzi z ofertą do seniorów z Zielonki?

Kolejna kwestia ujęta w sprawozdaniu to wykorzystanie stadionu sportowego przy ulicy Dziennikarskiej. W sprawozdaniu ujęte jest w sposób więcej niż lakoniczny – konkretne liczby pokazują jak co roku, jedynie parametry boiska i terenu wokół (jak gdyby rok rocznie boisko zmieniało swoją powierzchnię). Liczba osób korzystających ze stadionu? Nie, nie tego nie znajdziemy w sprawozdaniu. Kompletny brak informacji!

Wróćmy do początku tego tekstu – jedyna informacja w sprawozdaniu Dyrektora o Muzeum Zielonki mieszczącym się przy ulicy Kolejowej, to wzmianka w punkcie XII o remoncie budynku, wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia w jednym z pomieszczeń – ale co się tam dzieje? W jakich wydarzeniach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta w tym miejscu? Ani słowa. Ani słowa – bo prawie nic się tam nie dzieje. Mamy po prostu Muzeum i tyle. Podobna sytuacja jest z muzeum Leopolda Janikowskiego, o które tak zaciekle walczył burmistrz Dudzik – miało być perełką Zielonki, ale jak na razie nie widać po prostu jest! I nie widać nic na horyzoncie, żeby cokolwiek tam się działo.

Analizowałyśmy również wnikliwie sprawozdanie finansowe – i tak ośrodek wydatkował w 2017 roku 2 065 803,28 zł! Kwota ta składa się z 1 180 000 zł dotacji podstawowej przeznaczonej bieżącą działalność OKiS, 38 598,94 zł dotacji na miejsce do kąpieli na Gliniankach, 18 000 zł dotacji „Tak Rodzina” na zniżki dla rodzin wielodzietnych oraz kilka drobniejszych dotacji. Rada przeznaczyła w 2017 roku dodatkowe 89 411 zł na wymianę oświetlenia na hali sportowej. Wpływy własne z wynajmów wyniosły 420 727,37 zł.

Dobrze jest wiedzieć to wszystko, dobrze jest wsłuchiwać się w głosy mieszkańców Zielonki i dobrze jest brać dobre praktyki z innych ośrodków kultury. Głosując nad przeznaczeniem środków w budżecie miasta, w tym przeznaczając tak dużą kwotę na działalność OKiS, trzeba się dobrze nad tym zastanowić. W jaki sposób te środki są wydatkowane dla dobra i pożytku mieszkańców i ile osób korzysta z oferty OKiS. Sprawozdanie „kopiuj wklej” i wykazane w niej aktywności….można określić eufemistycznie jako niesatysfakcjonujące. Od Dyrektora, który kieruje ośrodkiem już blisko 20 lat, powinno wymagać się znacznie większego zaangażowania i lepszych efektów pracy.

Dlatego mając tak wiele pytań, na dzisiejszej sesji zapytamy Dyrektora OKiS o niektóre aspekty, których brakuje w sprawozdaniu i chciałybyśmy uzyskać konkretne odpowiedzi. 

Renata OCHOCIŃSKA radna okręgu nr 2
Joanna NICOLE-URBANOWICZ radna okręgu nr 9
Gabriela WIŚNIEWSKA radna okręgu nr 14
klub radnych MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK