Dlaczego poparliśmy ograniczenie sprzedaży alkoholu w godz. 23-6

2018-4-24

OŚWIADCZENIE

Dlaczego poparliśmy projekt uchwały o ograniczeniu nocnych godzin sprzedaży alkoholu w Zielonce? Wyjaśniam szczegółowo poniżej. Choć temat budził kontrowersje w naszym klubie radnych i grupie MIESZKAŃCY, argumenty przemawiające za wprowadzeniem takiego zakazu były bardzo silne. Co trzeba podkreślić, zakaz nie jest wprowadzony raz na zawsze. Musimy zweryfikować jak takie ograniczenie, wpłynie na rozwiązanie zgłaszanych nam problemów związanych z nocnymi, dzikimi „imprezami plenerowymi”. Argumenty, historię, informację kogo zakaz obejmie oraz wnioski dotyczące tej kwestii umieszczamy poniżej.

Argumenty przemawiające za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu:

1. Mieszkańcy Zielonki uskarżali się na liczne zakłócenia ciszy nocnej, nocne „imprezy plenerowe” organizowane na dziko w różnych częściach miasta. Mieszkańcy Zielonki skarżyli się na stojące grupy w szczególności w okolicach sklepów całodobowych, ciemnych zakamarkach i miejscach przy ich prywatnych posesjach. Krzyki, wrzaski, często również bójki miały miejsce podczas takich spotkań, co dość mocno dawało się we znaki zwłaszcza mieszkańcom osiedli mieszkaniowych.

2. Nie tylko do radnych, ale i do urzędu spływały liczne skargi na pozostawiane śmieci po takich imprezach, śmieci lądowały w ich ogrodach, na posesjach lub były zostawiane przed bramami i furtkami (np. na osiedlu Wolności niemalże każdego dnia o poranku można znaleźć galerię pustych butelek po „nocnej plenerowej imprezie”), przy ławkach w parkach i skwerach Bardzo często butelki były tłuczone. Poranne spacery z pupilami często kończyły się przeciętymi łapami psów wychodzących na spacer. Śmieci, szklane butelki, pety, puste plastikowe butelki i puszki, papiery i puste opakowania, torby po chipsach, paluszkach, puszki po orzeszkach, przegryzkach zakąszanych przy „zakrapianych imprezach” były pozostawiane w miejscu, gdzie takie spotkanie się odbywało.

3. Oprócz krzyków, hałasu i śmieci, mieszkańcy Zielonki skarżyli się na jeszcze jedną niezbyt przyjemną uciążliwość, mocz i kał oddawany w furtkach i zakamarkach. Wątpliwą przyjemnością, z czym zapewne się Państwo zgodzą, jest sprzątanie spod własnej furtki pozostawionego takiego śladu.

Wszystkie powyższe argumenty przeważyły za poparciem przez klub radnych MIESZKAŃCY projektu uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu w Zielonce.

Trochę historii:

1. Wniosek do burmistrza o przygotowanie takiej uchwały zainicjował radny Dla Zielonki Stefan Stefaniszyn z okręgu nr 1 (osiedle Wojskowe). Wniosek został przedstawiony do podpisu wszystkim radnym - tak też się stało, wszyscy radni poparli wniosek o przygotowanie takiej uchwały do burmistrza. Swoje poparcie wyrażone zostało złożonymi podpisami radnych pod wnioskiem.

2. Początkowo we wniosku radny Dla Zielonki zaproponował ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 22 - 6.

3. Burmistrz przygotował uchwałę, przedstawił projekt radnym do dyskusji na komisjach.

4. Radni klubu radnych Mieszkańcy na komisjach zgłosili wniosek o zmianę treści uchwały i jeżeli już ograniczać to w nieco mniejszym zakresie czasowym tj. od 23 - 6. A to ze względu, że spora liczba sklepów naszych lokalnych przedsiębiorców pracuje do 23 oraz większe sklepy (jak np. dyskonty, markety) w określone dni pracują również do tej godziny. Żeby zakaz sprzedaży alkoholu jak najmniej utrudnił pracę tych sklepów, wnioskowaliśmy o zmianę godzin z proponowanych przez radnego na godziny od 23 do 6.

5. Wniosek radnych Mieszkańcy, po licznych dyskusjach uzyskał poparcie pozostałych radnych. Zmieniono treść projektu uchwały, wprowadzając zaproponowane przez radnych MIESZKAŃCY godziny zakazu sprzedaży alkoholu tj. 23:00 – 6:00

6. Uchwała została podjęta jednogłośnie na sesji – wszyscy radni poparli ten projekt. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23:00 – 6:00 wejdzie w życie niebawem (procedura wymaga ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego, następnie po 14 dniach od dnia publikacji wejdzie w życie i będzie obowiązywała na obszarze Zielonki).

7. Zakaz dotknie 2 sklepy całodobowe w Zielonce oraz kilka sklepów, które sprzedaż alkoholu prowadziły do godz. 24 lub 1 w nocy oraz stacje benzynowe.

Wnioski klubu radnych i grupy MIESZKAŃCY:

1. Jeżeli zakaz nie przyniesie zakładanych efektów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego - będziemy wnioskowali o zniesienie zakazu. Musimy to jednak fizycznie zweryfikować, zobaczyć czasowo jak zakaz na te problematyczne (zgłaszane przez mieszkańców) obszary wpłynie.

2. Stoimy na stanowisku, że zakazy nijak się mają z profilaktyką przeciwdziałająca alkoholizmowi, że zakazy ograniczają wybory mieszkańców i ich wolność i że przede wszystkim kwestia ta jest trudna do pogodzenia pomiędzy pokoleniami. Dla dobra publicznego, w tym jednak konkretnym wypadku warto spróbować tego rozwiązania, jeżeli ma to pomóc w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa i porządku (przecież nikt nie lubi sprzątać śmieci pozostawionych przez nocnych imprezowiczów czy też sprzątać pozostawionych wydzielin, lub być niemalże w centrum hałaśliwej zabawy w czasie nocnego odpoczynku). Zakaz wprowadza wyłącznie czasowe ograniczenie sprzedaży alkoholu na obszarze Zielonki w godzinach nocnych, gdyby ktokolwiek chciał ograniczyć sprzedaż alkoholu w przedziałach czasowych np. od południa, a prawo dawałoby takie możliwości, bylibyśmy pierwszymi, którzy bezdyskusyjnie by się temu sprzeciwiali.

3. Po okresie wakacyjnym zweryfikujemy czy zakaz rzeczywiście spowoduje zmniejszenie liczby interwencji policji wobec „nocnych plenerowych imprezowiczów”.

4. Po okresie wakacyjnym zweryfikujemy ponadto kształtowanie się tzw. funduszu korkowego w czasie od wprowadzenia zakazu. Sprawdzimy, czy środki są na takim samym poziomie jak w okresie nieobowiązywania zakazu oraz to, w jaki sposób wpłynęło to na realizację zadań Miasta z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w żadnym wypadku nie jest skierowany przeciwko młodym mieszkańcom Zielonki. Stanowczo zaprzeczamy i nie zgadzamy się z pojawiającymi się opiniami, że to „zła młodzież” urządza „nocne zakrapiane imprezy”.

Taka decyzja, którą podjęli nasi radni – radni klubu radnych MIESZKAŃCY, do łatwych nie należała. Na szali leżały z jednej strony interesy naszej lokalnej przedsiębiorczości i wyrażone powyżej podejście do ogólnych zakazów (lepiej uczyć, edukować niż zakazywać), z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa i wnioski mieszkańców o likwidacje wątpliwej uciążliwości powodowanej zakłócaniem ciszy nocnej i miru domowego w nocy.

Obiecujemy, że jednak po zweryfikowaniu czy takie ograniczenie przynosi zamierzone skutki, zrewidujemy naszą decyzję i jeżeli odpowiedź będzie negatywna, wniesiemy uchwałę o znoszącą wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23:00 – 6:00.

Mamy jeszcze jeden wniosek. Zawsze każde rozwiązanie będzie budziło zadowolenie i niezadowolenie. Rzecz polega na tym, aby spotkać się w pół drogi i uzyskać porozumienie. Nasza propozycja pokazuje, że jest to możliwe, dlatego poddajemy ją Państwa opinii. Chcemy rozpocząć dyskusję publiczną, czy takie rozwiązanie w Zielonce powinno być wdrożone. Proponujemy wzorem Warszawy określenie miejsca publicznego, w którym alkohol można legalnie spożywać w miejscach publicznych.

Zapraszamy wszystkich do wyrażania swoich opinii i propozycji jakie miejsce lub miejsca legalnego spożywania alkoholu powinniśmy przeanalizować.

klub radnych i grupa MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK