Instalacja odnawialnych źródeł energii w Zielonce

2018-6-06

Wczoraj w sali widowiskowej OKiS w Zielonce odbyło się spotkanie mieszkańców Zielonki z przedstawicielami firmy Sanito Sp. z o.o. , która będzie wykonawcą instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech podstawowych systemach jej pozyskania. Na spotkanie przybyła liczna ponad stuosobowa grupa mieszkańców, radni, burmistrz wraz z zastępcą i pracownicy Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zielonka.

Przedstawiciel firmy przedstawił prawne i techniczne aspekty wykonania poszczególnych instalacji oraz odpowiadał na dziesiątki pytań zadawanych przez mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszyły się instalacje oparte na pozyskiwaniu energii słonecznej tzn. kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Poza osobami, które już kilka miesięcy temu wyraziło swoje zainteresowanie tym projektem i zostało wpisanych na listę beneficjentów, wczoraj zgłosiły się kolejne. Według przekazanych wczoraj informacji koszty instalacji będą pokryte w około 70% z funduszy zewnętrznych. Głównym dostawcą urządzeń będzie firma Viessmann. Zachęcamy mieszkańców Zielonki do partycypacji w programie OZE, można jeszcze wpisywać się na listę rezerwową udostępnioną w Wydziale ds. Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Zielonka.

Jerzy BARBARSKI radny okręgu nr 12
klub radnych MIESZKAŃCY 

Tomasz PIELOSZCZYK
grupa MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK