Doktor Judym...

2018-6-28

Spotykamy się z różnymi opiniami na temat funkcjonowania Powiatowego Szpitala w Wołominie. Niezaprzeczalnym jest fakt, że pracuje tam wielu wspaniałych lekarzy, często wybitnych fachowców. Trudno również zaprzeczyć temu, iż pracują w trudnych warunkach ze względu na niedoinwestowanie tej placówki i brak funduszy nawet na bieżące remonty, nie mówiąc już o modernizacji.

Do burmistrza miasta Zielonka zwrócił się ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z prośbą o wsparcie finansowe dla swojego oddziału. Z podobnymi prośbami zwrócił się również do włodarzy innych gmin naszego powiatu oraz do naszego starostwa. Prawie wszyscy odnieśli się z wielką życzliwością wobec starań pana doktora, pojmując fakt, iż jest to NASZ szpital, który świadczy opiekę medyczną wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

Pan ordynator, wyśmienity chirurg po wykonaniu wielogodzinnych zabiegów, znajduje jeszcze czas by po pracy jechać na rozmowy z burmistrzami i wójtami i przedstawić im problemy oddziału oraz prosić o wsparcie finansowe. Można by rzec kolejny doktor Judym, oddany całkowicie idei pomocy chorym, troskliwy i mądry lekarz.

Miejmy nadzieję, że radni miasta Zielonka upoważnią burmistrza do udzielenia pomocy finansowej i tym samym pozytywnie odniosą się do prośby pana doktora. Trzeba patrzeć nieco dalej niż czubek własnego nosa, mając na uwadze to, że czynimy to w trosce o mieszkańców Zielonki również.

Jerzy BARBARSKI radny okręgu nr 12
klub radnych MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK