Bilet Warszawa+ coraz bliżej

2018-8-03

Przedstawiam Państwu aktualne ustalenia oraz informacje dotyczące biletu komunikacyjnego Warszawa+. Po długim czasie oczekiwania otrzymaliśmy od burmistrza odpowiedź na nasze pytania oraz analizę kosztów wdrożenia dopłat do biletów dla mieszkańców Zielonki.

Na podstawie danych otrzymanych od Zarządu Transportu Miejskiego miasta stołecznego Warszawy wynika, iż szacunkowo z oferty tańszych biletów skorzystałoby ok. 510 osób. Natomiast dane pochodzące z gmin (Legionowo, Jabłonna, Nadarzyn, Nieporęt), które wdrożyły już dopłaty w ramach oferty Warszawa +, wskazują, iż średnio z dopłat korzysta 10% populacji danej miejscowości. Na podstawie tych szacunkowych wyliczeń z oferty dopłaty do biletów komunikacyjnych skorzystałoby ok. 1700 osób, mieszkańców Zielonki (ok. 25% tej liczby stanowiłyby bilety ulgowe).

Środki, które należałoby wydatkować z budżetu miasta (wcześniej zabezpieczając je w tym budżecie) kształtowałyby się w zależności od wybranego przez Zielonkę progu dofinansowania:

- I próg dopłaty – 257 193 zł;

- II próg dopłaty – 417 690 zł;

- III próg dopłaty – 719 865 zł.

Kwoty poszczególnych progów wynikają z wyliczeń: liczba szacownych osób korzystających z biletu x kwota dopłaty w danym progu dla danego biletu. Progi ustalone zostały przez Rade Miasta stołecznego Warszawy. Gmina, która chce przystąpić do tego projektu, wybiera sobie jeden z trzech proponowanych progów, kierując się swoimi możliwościami finansowymi.

Ceny biletów po przystąpieniu Zielonki do oferty Warszawa + mogłyby kształtować się następująco:

a) dla biletów normalnych:

b) dla biletów ulgowych: 

Jako grupa MIESZKAŃCY uważamy, iż w świetle możliwości naszego miejskiego budżetu, najlepszym rozwiązaniem jest przystąpienie do II progu dopłat. Zakładając, iż mieszkaniec kupuje bilet 30-dniowy na 1 i 2 strefę, koszt roczny korzystania z komunikacji publicznej wynosi 2160 zł. Przy biletach ulgowych 30-dniowych na 1 i 2 strefę, koszt roczny korzystania z komunikacji publicznej wynosi 1080 zł. Przy stosowaniu II progu dopłaty, koszty wynosiłyby analogicznie 1800 zł [oszczędność roczna na poziomie – 360 zł] oraz 900 zł [oszczędność roczna na poziomie 180 zł].

Proponowane przez nas wdrożenie dopłat do biletów doczekało się akceptacji burmistrza. Pomysł pilotażowego okresu dopłat wydaje się najbardziej racjonalnym.

Chcę jeszcze raz wskazać i podkreślić jak pracujemy. Nie kierujemy się emocjami i nie działamy pod ich wpływem. Każdą decyzję, którą podejmujemy, analizujemy pod względem merytorycznym oraz możliwości prawnych i finansowych. Czasami analizy trwają dłużej, ponieważ potrzebujemy danych, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki publiczne. Obecnie już je posiadamy i z pełną odpowiedzialnością przystąpimy do kolejnych kroków proceduralnych w temacie biletu Warszawa+.

Kamil Michał IWANDOWSKI
grupa MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK