Kolejny krok ku tańszym biletom okresowym "Warszawa +"

2018-8-13

Poczyniliśmy kolejny krok ku wdrożeniu programu "Warszawa +" w Zielonce. Projekt zakłada dopłaty do okresowych biletów miesięcznych dla mieszkańców Zielonki. W piątek 10 sierpnia złożyliśmy projekt uchwały wyrażający zgodę na podpisanie przez Burmistrza Miasta Zielonka porozumienia z Miastem stołecznym Warszawą. 

To kolejny krok przybliżający nas do wdrożenia tego programu w mieście, z którego, jak szacujemy skorzysta wielu mieszkańców Zielonki, podróżujących codziennie do pracy i szkoły zbiorową komunikacją publiczną (w tym pociągami i środkami ZTM). Skąd taki projekt uchwały? To konieczność proceduralno-prawna. Rada miasta jako organ uchwałodawczy musi wyrazić zgodę na podpisanie przez burmistrza (organ wykonawczy) takiego porozumienia. Dopiero po podjęciu takiej uchwały, burmistrz może zawrzeć takie porozumienie z innym miastem. W tym przypadku z Warszawą. Po podpisaniu umowy, która określi kwestie techniczne dotyczące m.in. płatności przez miasto określonej kwoty (łączna kwota dopłat do każdego biletu imiennego zostanie zapłacona przez Miasto Zielonka Warszawie), rada miasta będzie musiała jeszcze uchwalić regulamin mówiący o tym, komu należy się taka dopłata do biletu (zniżka do biletu miesięcznego). 

Ponieważ chcemy, żeby z dopłat do biletów skorzystali mieszkańcy Miasta Zielonka i ich dzieci, będziemy proponowali, żeby kryteriami ogólnymi upoważniającymi do takiej zniżki były:
- stałe zamieszkiwanie na obszarze Miasta Zielonka;
- rozliczanie się z podatków PiT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
- złożenie lub złożenie deklaracji dotyczącej opłaty śmieciowej.

Projekt uchwały został przygotowany przez grupę MIESZKAŃCY, ale uzyskał również poparcie radnego niezależnego pana Tadeusza Szklarskiego. Czy pozostali radni poprą ten projekt? Gorąco liczymy, że tak właśnie się stanie. Liczymy, że będzie on dyskutowany na najbliższych komisjach oraz sesji Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się już pod koniec sierpnia. O wynikach dyskusji w radzie i rozstrzygnięciu będziemy informowali Państwa na naszej stronie i fb. 

Może niektórzy z Państwa zastanawiają się, dlaczego tak długo trwają te procedury? Otóż nasza grupa nigdy nie działa pochopnie i nierozważnie. Najpierw musieliśmy zweryfikować koszty, jakie będziemy musieli ponieść w związku z ewentualnym przystąpieniem do programu "Warszawa +", następnie trzeba spełnić warunku proceduralno-prawne (przygotować odpowiednie projekty uchwał, które muszą zostać zaopiniowane przez burmistrza, skarbnika miasta oraz radców pranych, następnie trafią do komisji, gdzie radni będą nad nimi pracowali, procedowanie nad projektami uchwał musi zakończyć się głosowaniem na sesji rady miasta). Rzeczywiście ścieżka proceduralna nie jest krótka, ale na pewno warto ją podejmować, bo finał może przynieść wyłącznie korzyści dla naszych mieszkańców - mieszkańców Miasta Zielonka.

Reasumując nasza praca i procedury wyglądają następująco:
1. Weryfikacja kosztów i możliwości finansowych budżetu (analiza prawna, szacunki kosztów, szacunki osób korzystających z biletu, porównania innych gmin)
2. Wystąpienie do burmistrza z wnioskiem o przygotowanie analizy kosztów przystąpienia Zielonki do programu "Warszawa+"
3. Przygotowanie projektu uchwały wyrażającego zgodę rady na podpisanie przez burmistrza porozumienia z Warszawą (dotyczącego przystąpienia do programu)
4. Złożenie projektu uchwały, uruchomienie procedury uchwałodawczej (do uruchomienia procedury aktualnie potrzebnych jest 5 radnych)
5. Opiniowanie projektu uchwały przez burmistrza, skarbnika miasta, radców prawnych urzędu
6. Praca nad projektem uchwały w komisjach rady miasta
7. Głosowanie nad projektem uchwały na sesji rady miasta

Po wyrażeniu zgody przez radę miasta na podpisanie przez burmistrza porozumienia, burmistrz będzie dalej pracował nad wypracowaniem szczegółów umowy, co w następstwie zakończy proces prac podpisaniem porozumienia. Wtedy będziemy mogli złożyć kolejny projekt uchwały proponujący zasady korzystania z dopłat do biletów imiennych.

Sławomir MOCZARSKI radny okręgu nr 11
grupa MIESZKAŃCY

Poniżej przedstawiamy złożony projekt uchwały: 

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK