Wspólna uchwała o dopłacie do 1m3 ścieków bytowych

2018-8-23

Opłaty za ścieki w naszym mieście niestety do najtańszych nie należą. Każdy, kto opłaca rachunki w domu, zauważa, że na rozliczeniu widnieje pozycja „dopłata”. Dopłaty w wysokości 2,10 zł do 1m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych, aktualnie są realizowane na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Zielonka w 2016 r. Dopłaty formalnie kończą się w dniu 23 września 2018 r. Czyli już niebawem.

Analizując działania naszej miejskiej spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jako grupa radnych stwierdziliśmy, iż spółka nie podejmuje skutecznych działań zmniejszających ilość niefakturowanych ścieków. Spółka każdego roku prognozuje ilość odprowadzanych ścieków przez mieszkańców. W roku obowiązywania aktualnych taryf ilość ta wynosi ok. 540 000 m3, natomiast planowana ilość ścieków odprowadzanych przez spółkę do oczyszczalni Czajka to ok. 740 000 m3. Różnica tj. 200 000 m3 to ścieki tzw. niefakturowane, za które ktoś musi zapłacić. Finalnie za tę różnice płacą wszyscy mieszkańcy naszego miasta.

W związku z tak dużą różnicą w ilości ścieków fakturowanych wytwarzanych przez mieszkańców i odprowadzanych do oczyszczali oraz brakiem działań spółki w zakresie ograniczania ilości ścieków niefakturowanych m.in. poprzez budowę kanalizacji deszczowej, razem z radnym niezależnym panem Tadeuszem Szklarskim złożyliśmy projekt uchwały utrzymujący dopłaty do ścieków bytowych. Uważamy, że dopłaty w aktualnej kwocie (2,10 zł do 1m3 ścieków) w obecnej sytuacji opisanej powyżej powinny zostać utrzymane.

Projekt uchwały przygotowany i złożony w dniu 10.08.2018 r. przez grupę radnych MIESZKAŃCY oraz radnego niezależnego pana Tadeusza Szklarskiego zakłada utrzymanie dopłat przez kolejny rok tj. w okresie od 24.09.2018 r. do 23.09.2019 r.

Ponadto w związku ze zmianą przez spółkę miejską PWiK taryfikatora i podwyżką cen za ścieki komunalne wspólnie przystąpiliśmy do zbadania zasadności nowych cen. W tym celu zwróciliśmy się do Burmistrza o podanie danych umożliwiających weryfikację nowego taryfikatora.

Mamy nadzieję, że projekt uzyska poparcie pozostałych radnych. Liczymy na merytoryczne dyskusje na zbliżających się komisjach oraz w czasie najbliższej sesji Rady Miasta Zielonka.

Projekt uchwały oraz wniosek o udostępnienie danych publikujemy poniżej.


Gabriela WIŚNIEWSKA radna okręgu nr 14
grupa MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK