Doktor Judym...

2018-6-28

Spotykamy się z różnymi opiniami na temat funkcjonowania Powiatowego Szpitala w Wołominie. Niezaprzeczalnym jest fakt, że pracuje tam wielu wspaniałych lekarzy, często wybitnych fachowców. Trudno również zaprzeczyć temu, iż pracują w trudnych warunkach ze względu na niedoinwestowanie tej placówki i brak funduszy nawet na bieżące remonty, nie mówiąc już o modernizacji.

Czytaj dalej...

Przyczynek do dyskusji w sprawie parkingu podziemnego w Zielonce

2018-6-16

W związku z burzliwą dyskusją na temat zasadności budowy parkingu podziemnego typu „ Park & Ride” uznaliśmy, że mieszkańcom miasta należy się wyjaśnienie, jak rzeczywiście wyglądają fakty, które zdecydowały o takiej, a nie innej lokalizacji tej ważnej dla miasta inwestycji. Mamy nadzieję, że przybliży to Państwu uwarunkowania determinujące to rozwiązanie, szczególnie w obliczu powszechnej dezinformacji niepopartej merytoryczną wiedzą.

Czytaj dalej...

Instalacja odnawialnych źródeł energii w Zielonce

2018-6-06

Wczoraj w sali widowiskowej OKiS w Zielonce odbyło się spotkanie mieszkańców Zielonki z przedstawicielami firmy Sanito Sp. z o.o. , która będzie wykonawcą instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech podstawowych systemach jej pozyskania. Na spotkanie przybyła liczna ponad stuosobowa grupa mieszkańców, radni, burmistrz wraz z zastępcą i pracownicy Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zielonka.

Czytaj dalej...

Remont ul. Wojska Polskiego - już trwa.

2018-5-29

To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla pieszych, którzy idąc chodnikiem, niejednokrotnie zostali ochlapani strugami brudnej wody od stóp do głów. Nierówności w zniszczonym asfalcie podczas deszczu wypełniały się, a koła przejeżdżających samochodów uruchamiały wątpliwej jakości prysznic.
Od poniedziałku 28 maja 2018 roku na ulicy Wojska Polskiego rozpoczęły się prace modernizacyjne, co wiąże się z zamknięciem ulicy dla ruchu. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył właścicieli posesji zlokalizowanych na tym odcinku.

Czytaj dalej...

Jak m.in. działają radni klubu radnych MIESZKAŃCY

2018-5-19

Żeby przybliżyć Państwu działania radnych naszego klubu, pragniemy przedstawić sprawozdanie radnego Jerzego BARBARSKIEGO z odbytego przez niego dyżuru w dniu 11 maja 2018 r. Należy nadmienić, że nasi radni jako jedyni radni pełnią dyżury regularnie raz w miesiącu i jedną sobotę na kwartał w Urzędzie Miasta Zielonka. 

Czytaj dalej...

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK