Gabriela Wiśniewska - okręg nr 14


Jestem mieszkanką Zielonki od trzydziestu lat. Tu prowadzę małą, rodzinną firmę z 50-letnimi tradycjami. Mam wykształcenie wyższe. Tytuł magistra uzyskałam na Akademii Wychowania Fizycznego, kończąc studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Czas wolny spędzam jeżdżąc na rowerze lub wędrując po górach.

Bardzo cenię sobie pracowitość, gospodarność, przedsiębiorczość, zaangażowanie i taką radną pragnę być dla moich wyborców. Aktywnie działałam na rzecz społeczności szkolnych w Radach Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce oraz przy Miejskim Gimnazjum w Zielonce. Uczestniczyłam w dyskusjach na temat budowy naszego gimnazjum.

Jako radna będę dbała o transparentność wszystkich działań rady i burmistrza. Każdy mieszkaniec naszego miasta będzie miał możliwość zapoznania się z tym, jakie działania podejmuje i jak wywiązuje się z obietnic gospodarz naszego miasta oraz radni. Jako radna będę aktywnym przedstawicielem sąsiadów ze swojego okręgu - będę wyjaśniała zawiłe przepisy i tłumaczyła kwestie niezrozumiałe,  zawsze zainterweniuje w sprawie, z którą zgłoszą się do mnie mieszkańcy. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zielonka

Przynależność do Komisji:
Nazwa komisji Rodzaj komisji Funkcja w Komisji
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta Stała   Członek     
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów Stała   Członek     zapytania, wnioski radnych 
Numer Tytuł/przedmiot pisma Rodzaj Data wpływu
GW/01/12/2014
archiwizacja sesji na kanale w serwisie YouTube
otrzymana odpowiedź  str 1  , str 2
wniosek
23.12.2014 r.
GW/03/01/2015 ustalenie dyżurów radnych klubu MIESZKAŃCY str.1str.2    
wniosek 09.01.2015 r.
GW/04/01/2015 zaproszenie radnych na spotkanie robocze w sprawie diet zaproszenie 12.01.2015 r.
GW/05/02/2015 wniosek o udostępnienie dokumentacji dot. składowiska wszystkim radnym wniosek 11.02.2015 r.
GW/06/03/2015
GW/07/03/2015 propozycja spotkania roboczego w sprawie wspólnej uchwały - EKOLINA zaproszenie 12.03.2015 r.
GW/08/02/2015 wniosek o zorganizowanie spotkania dla mieszkańców (tunel w ul. Inżynierskiej) wniosek 27.02.2015 r.
GW/09/03/2015 ustalenie dyżurów w II kwartale roku 2015 radnych klubu MIESZKAŃCY str. 1str. 2 wniosek 25.03.2015 r.
GW/10/03/2015 wniosek o oznaczenie na tablicy informacyjnej numeracji bloków na osiedlu Długa wniosek 31.03.2015 r.
GW/11/04/2015 wniosek o podjęcie działań mających na celu wyczyszczenie Rowu Magenta  
załącznik - materiał zdjęciowy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
wniosek 29.04.2015 r.
GW/12/08/2015 zgłoszenie przejść dla pieszych do konkursu    
zgłoszenie 21.05.2015


Galeria zdjęć:
FACEBOOK