INFORMACJE BIEŻĄCE

W tym dziale, zamieszczane będą informacje o działalności bieżącej, przygotowywanych projektach uchwał, programów oraz pracach w komisjach. 


12.01.2015 r. aktualnie złożona przez klub radnych MIESZKAŃCY, autopoprawka do uchwały w sprawie obniżenia diet, oczekuje na wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji rady miasta. Ponieważ został złożony 2 projekt uchwały w sprawie diet (różniący się mechanizmem naliczania diet oraz ich wysokością), wiceprzewodnicząca rady Gabriela Wiśniewska w dniu dzisiejszym ok godziny 11.00, wystąpiła do wszystkich radnych z propozycją spotkania roboczego w tej sprawie. Założeniem spotkania roboczego jest wypracowanie wspólnej uchwały -  najbardziej korzystnej z punktu widzenia finansów miasta. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj

Porównanie dwóch projektów uchwał zostanie przedstawione Państwu w najbliższych dniach na naszej stronie. O wszelkich wynikach ustaleń w tej sprawie, będziemy na bieżąco Państwa informowali


13.01.2015 r. w dniu dzisiejszym na wniosek wiceprzewodniczącej Gabrieli Wiśniewskiej, odbyło się spotkanie robocze dotyczące 2 złożonych projektów uchwał w sprawie obniżenia diet. Z projektami uchwał ugrupowań MIESZKAŃCY można zapoznać się tutaj, natomiast z projektem uchwały DLA ZIELONKI tutaj. W najbliższych dniach odbędzie się kolejne spotkanie robocze w celu przyjęcia wspólnego projektu dot. wysokości diet radnych. 


14.01.2015 r. w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ustalenia wspólnej treści uchwały dotyczącej obniżenia diet radnych. Na spotkaniu obecni byli prawie wszyscy przedstawiciele ugrupowań znajdujących się w Radzie Miasta Zielonka. Nieobecny na spotkaniu był radny niezależny Tadeusz Szklarski. W toku dyskusji padły dwie konkretne propozycje obniżki diet - MIESZKAŃCY propozycja w kształcie zaproponowanym w autopoprawce do projektu uchwały (ok 38% obniżka), Dla Zielonki propozycja w kształcie zaproponowanym w projekcie uchwały (ok 22% obniżka), radni Wspólnoty Samorządowej nie przedstawili żadnej propozycji obniżenia diet, stali na stanowisku, iż obniżka diet radnych nie stanowiła punktu ich programu wyborczego (utrzymanie diet na obecnym aktualnym poziomie). Początkowo radni Wspólnoty Samorządowej nie chcieli zgodzić się na żadną zaproponowaną propozycję przez ugrupowania MIESZKAŃCY i Dla Zielonki. Po silnej argumentacji o słuszności obniżenia diet, radni Wspólnoty Samorządowej wysunęli jednak propozycję 15% obniżki diet.
W toku negocjacji i dyskusji, wszyscy radni wypracowali wspólne porozumienie - kompromis w sprawie diet. Ustalono, iż obniżka będzie wynosiła 16%. Poparcie dla tego rozwiązania poparło 14 radnych obecnych na spotkaniu. Uchwała została podpisana przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań znajdujących się w radzie miasta. Projekt uchwały będzie rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta w dniu 22 stycznia 2014 r. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.


15.01.2015 r. Zgodnie z ustaleniami, uzgodnionymi na spotkaniu roboczym radnych w sprawie uchwały dot. obniżenia wysokości diet radnych, złożyliśmy wniosek o wycofanie naszego projektu uchwały. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj


25.01.2015 r. podanie do publicznej wiadomości terminów dyżurów w I kwartale 2015 r., radnych klubu radnych MIESZKAŃCY. Z terminami dyżurów można zapoznać się klikając w linki: arkusz 1arkusz 2


18.02.2015 r. spotkanie dot. przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz funkcjonowania przytuliska przy ul. Krzywej, zorganizowane przez radną Joannę NICOLE-URBANOWICZ z klubu radnych MIESZKAŃCY. Z notatką z przebiegu spotkania można zapoznać się tutaj.


17.03.2015 r. Kilka dni temu na stronie internetowej ugrupowania Dla Zielonki pojawiło się sprawozdanie z działalności byłego już radnego tego ugrupowania. W związku z zamieszczonymi w sprawozdaniu informacjami, które mogą wprowadzić mieszkańców Miasta Zielonka w błędne postrzeganie opisanych w sprawozdaniu spraw, zamieszczamy nasze publiczne zaprzeczenie. Z treścią dementi można zapoznać się tutaj.

FACEBOOK