Jerzy Barbarski - okręg nr 12


Jestem mieszkańcem Zielonki od 64 lat. Problemy Zielonki są mi znane i bardzo bliskie. Swoje doświadczenie życiowe i wykształcenie wykorzystam w pełni na rzecz mieszkańców i naszego miasta.

Mam wykształcenie wyższe, jestem pedagogiem, prowadzę szkołę języków obcych. W radzie miasta chcę zająć się kwestiami dotyczącymi każdego mieszkańca, a więc ścieków i opłat za wodę. Priorytetem w mojej działalności radnego będzie ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne i mienie komunalne.

W moim okręgu zamierzam zająć się uregulowaniem kwestii własnościowych terenu na którym zbudowane są osiedlowe garaże przy ul. Długiej, poprawą oświetlenia miejskiego i modernizacją parkingu przy cmentarzu.Przynależność do Komisji:
Nazwa komisji Rodzaj komisji Funkcja w Komisji
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów Stała   Przewodniczący         
Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu Stała   Członek    zapytania, wnioski radnych 
Numer Tytuł/przedmiot pisma Rodzaj Data wpływu
JrzB/1/1/15 pytania dotyczące ewidencji gruntów str.1   str.2 pytania 08.01.2015 r.
JrzB/2/1/15
wniosek o przekazanie kopii decyzji oddziaływania na środowisko dla lokalizacji składowiska odpadów wniosek
30.01.2015 r.
JrzB/3/1/15 wniosek o udostępnienie kopii miejskiego planu zagospodarowania w obszarze składowiska wniosek 30.01.2015 r.
JrzB/4/1/15 wniosek o udostępnienie kopii umów pomiędzy nadleśnictwem a Ministerstwem Obrony Narodowej
wniosek 30.01.2015 r.
JrzB/5/2/15 pytanie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka  pytanie 23.02.2015 r.
JrzB/6/2/15 wniosek o uzupełnienie deklarowanej powierzchni gruntów do opodatkowania str.1   str.2 wniosek 23.02.2015 r.
JrzB/7/3/15
JrzB/8/3/15

JrzB/9/4/15 wniosek o wyegzekwowanie należnego podatku
wykaz gruntów
wniosek 10.04.2015 r.
JrzB/10/4/15 wniosek o powrót do dawnego planu zagospodarowania przestrzennego, załącznik do pismawniosek 10.04.2015 r.
JrzB/11/4/15 wniosek o informacje o stanie spraw zgłoszonych burmistrzowiwniosek 10.04.2015 r.


Galeria zdjęć:
FACEBOOK