Joanna Nicole-Urbanowicz - okręg nr 9


Mam 46 lat, wykształcenie wyższe socjologiczne. Jestem pracownikiem Fundacji „ Aktywni całe życie”, koordynatorem Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, oraz animatorem i terapeutą zajęciowym z osobami starszymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe. Równocześnie kończę studia podyplomowe z gerontologii – nauki o starości.

Od dziecka jestem związana z Zielonką. Tu chodziłam do szkoły i związana byłam z harcerstwem. Przez 9 lat pracowałam w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora przy ul. Przemysłowej. Lubię czytać, pasjonuję się minerałami i podróżami. Jestem zaangażowana jako wolontariuszka w działalność na rzecz zwierząt.

W mojej pracy radnego chcę skupić się przede wszystkim nad problemami demograficznymi starzejącej się Zielonki oraz szeroko rozumianej aktywizacji seniorów. Pragnę uaktywnić potencjał, który posiada nasze miasto oraz jego mieszkańcy. Ważnym aspektem moich przyszłych działań jest obszar kultury, a także wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych.Przynależność do Komisji:
Nazwa komisji Rodzaj komisji Funkcja w Komisji
Komisja Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu
Stała   Przewodnicząca      
Komisja Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Stała   Członek     zapytania, wnioski radnych 
Numer Tytuł/przedmiot pisma Rodzaj Data wpływu
JNU/1/04/2015
wniosek o instalacje dystrybutorów torebek na psie nieczystości str 1str 2 wniosek 14.04.2015
JNU/02/08/2015 wniosek o podanie informacji dot. organizacji ruchu w czasie budów
uzyskana odpowiedź
wniosek 10.08.2015
JNU/03/08/2015 interwencja w sprawie seniora - mieszkańca Zielonki
uzyskana odpowiedź
interwencja 10.08.2015
JNU/04/08/2015 wniosek do Prezesa spółdzielni o instalację ławki na osiedlowym przystanku wniosek 10.08.2015


Galeria zdjęć:
FACEBOOK