Kamil Michał IWANDOWSKI
kandydat na Burmistrza Miasta
Zielonka


Szanowni Państwo, Szanowni Wyborcy,
Drodzy Sąsiedzi, Mieszkańcy Zielonki,

zbyt krótka kampania wyborcza nie pozwoli mi z każdym z Państwa spotkać się osobiście. Niech więc ta strona będzie namiastką naszej rozmowy.

Z poważaniem
Kamil Michał Iwandowski

Kilka słów o mnie:
Od ponad 30 lat, czyli od urodzenia, mieszkam w Zielonce na osiedlu Wolności. Moja rodzina związana jest z naszym miastem już od 3 pokoleń. Tu mieszkali moi dziadkowie, mieszkają rodzice i najbliższa rodzina. Ja także łączę swoje życie rodzinne z Zielonką.

Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 2 w Zielonce i Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jestem absolwentem XIII LO im. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie. Również w Zielonce, będąc jeszcze uczniem, stawiałem swoje pierwsze kroki w działaniach samorządowych.

Od najmłodszych lat byłem zawsze zaangażowany w różne działania. Począwszy od działalności jako wolontariusz na rzecz schroniska dla zwierząt w Wołominie, przez aktywności w samorządach szkolnych, i uniwersyteckich. Na Uniwersytecie Warszawskim zasiadałem w Radzie Wydziału oraz w Parlamencie Studentów UW.

Zawsze włączałem się w życie naszego miasta – organizowałem akcje charytatywne Zielonka Pomaga Dzieciom, których celem była pomoc najmłodszym mieszkańcom. Brałem udział w konkursie „Super Samorząd”, w którym Miasto Zielonka otrzymało nagrodę jako jedyne miasto w województwie mazowieckim. Ukończyłem także kurs facylitacji – moderowania debat publicznych, prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.
Odbywałem staże i praktyki studenckie – w Kancelarii Prezydenta RP w Biurze Inicjatyw Społecznych oraz w Biurze Poselskim Posła na Sejm śp. dr. Artura Górskiego.

Już po maturze odkryłem swoją pasję i powołanie. Wiedziałem, że swoją ścieżkę zawodową będę chciał związać z działalnością samorządową.
Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłem Politykę Społeczną o specjalności rozwój lokalny i Europeistykę Wschodniosłowiańską. Studiowałem Samorząd Terytorialny oraz ukończyłem studia podyplomowe z psychologii dla liderów i zarządzania kadrą pracowniczą.
Pracowałem w różnych firmach i instytucjach – handlowych, badawczych, w banku, a w czasach studenckich w supermarkecie. Przez niemal 2 lata byłem pracownikiem Urzędu Miasta Zielonka w Wydziale Spraw Społecznych, wspomagając Wydział Funduszy Zewnętrznych. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruję pracą sekcji szkoleń i promocji Uniwersytetu Otwartego.

Trochę o historii:
Swoje pierwsze kroki w samorządzie terytorialnym stawiałem w Zielonce, startując w 2010 roku w wyborach do Rady Miasta Zielonka. Wówczas nie udało mi się zdobyć mandatu radnego.
W 2012 roku jako grupa kilku osób – społeczników, zaangażowanych w prace organizacji pozarządowych, wieloletnich aktywistów na rzecz szkół, lokalnych przedsiębiorców i specjalistów, a przede wszystkim mieszkańców Zielonki założyliśmy grupę MIESZKAŃCY. Połączyły nas wspólne dyskusje na tematy lokalne i wizja naszego miasta. Wtedy też zrodził się pomysł stworzenia komitetu wyborczego – lokalnego, złożonego z ludzi ze świeżymi pomysłami, społeczników, z nową jakością, przejrzystością działań. Postawiliśmy sobie jeden cel - rzetelne przygotowanie merytoryczne do pracy w samorządzie naszego miasta.
W 2014 roku zainaugurowaliśmy swoją działalność, tworząc lokalny i całkowicie bezpartyjny komitet wyborczy wyborców MIESZKAŃCY.
Dzięki zaufaniu mieszkańców aż 5 naszych kandydatów zostało radnymi (Renata Ochocińska, Joanna Nicole-Urbanowicz, Gabriela Wiśniewska, Sławomir Moczarski, Jerzy Barbarski), a ja jako kandydat na burmistrza dostałem się do drugiej tury wyborów. Startuję na burmistrza po raz 2, jako bezpartyjny kandydat mojej lokalnej grupy MIESZKAŃCY. W moim odczuciu Zielonka potrzebuje przede wszystkim gospodarza – osoby zdystansowanej od politycznych sporów, za to świadomej potrzeb miasta i jego mieszkańców.

Dlaczego kandyduję?
Kandyduję na Burmistrza Miasta Zielonka, ponieważ Zielonka potrzebuje energii i autentycznego zaangażowania, rozwagi, wysokiej jakości, otwartości na mieszkańców oraz nowych rozwiązań, odpowiedzialnej i realnej współpracy burmistrza i radnych.
Do wyborów samorządowych w 2014 r. razem z moją grupą MIESZKAŃCY, przygotowywaliśmy się bardzo rzetelnie. Do zbliżających się jesiennych wyborów przygotowania są równie aktywne, jednak realizujemy je ze zdwojoną siłą. Doświadczenia z poprzedniej kampanii oraz te płynące z kończącej się już kadencji, pokazały nam, że jedną z ważniejszych kwestii w przypadku pełnienia funkcji publicznych jest wiedza merytoryczna. Dlatego, jako lider grupy MIESZKAŃCY, kładę na to tak duży nacisk.
Przez 6 lat oprócz przygotowywania merytorycznego, przygotowywałem się do pełnienia funkcji burmistrza. W obecnej kadencji uczestniczyłem w sesjach rady miasta. Z radnymi z grupy MIESZKAŃCY pracowałem nad każdym projektem uchwały, spotykałem się z mieszkańcami Zielonki oraz różnymi środowiskami jak przedsiębiorcy, nauczyciele, młodzież, seniorzy. Dzięki wspólnej 6-letniej pracy poznałem problemy miasta i bolączki mieszkańców. Wspólnie z radnymi podejmowaliśmy wiele inicjatyw, składaliśmy projekty uchwał. Zawsze mając na względzie dobro mieszkańców Zielonki.
Oczywiście, nie wszystko udało się zrealizować – niektóre problemy wymagają czasu i procedur żeby je rozwiązać, a niektóre również zgody. Zrobiliśmy wiele, konkrety znajdziecie Państwo w podsumowaniach kadencji wszystkich naszych radnych.
W lutym tego roku skończyłem 30 lat. Jako jeszcze stosunkowo młody mieszkaniec Zielonki, chcę mojemu rodzinnemu miastu ofiarować swoją energię, empatię i zrozumienie ludzkich problemów.

Jakim będę burmistrzem jeżeli mi Państwo zaufają?
Będę burmistrzem otwartym dla wszystkich mieszkańców – wsłuchującym się w głos mieszkańców, w ich troski i problemy, ale również będę wysłuchiwał konstruktywnej krytyki i wyciągał z niej wnioski. Będę burmistrzem – gospodarzem, dbającym o mieszkańców i Zielonkę, na bieżąco doglądającym tego co dzieje się w naszym mieście. Nie zamierzam wyważać otwartych już drzwi, będę czerpał to co najlepsze z mądrości i doświadczenia wielu kompetentnych osób i korzystać z rad udzielanych mi przez mieszkańców Zielonki.
Będę wsłuchiwał się w rady, sugestie i opinie wszystkich chcących jak ja, by Zielonka stała się miastem przyjaznym, bezpiecznym, czystym, zadbanym i atrakcyjnym do zamieszkania. Moje decyzje będę opierał na rzetelnych analizach, kierując się zawsze dobrem mieszkańców.
Jako burmistrz będę otwartym na rady wielu specjalistów zamieszkujących w naszym mieście, zrobię wszystko, by także potencjał, który tkwi w Was – mieszkańcach był wykorzystany pozytywnie.

Umiem słuchać to hasło przewodnie mojej kampanii wyborczej, oddające zmianę jaką chcę wprowadzić w Zielonce. Nie będę zamykał się w gabinecie, ale wychodził naprzeciw Państwa potrzebom i realizował złożone obietnice. Co ważne, jeżeli cokolwiek będę obiecywał, będą to obietnice zamykające się wyłącznie w granicach możliwości ich realizacji.

Nie mam wątpliwości, że każdemu z kandydatów, zależy na dobru naszego miasta, na dobru mieszkańców, na dobru Zielonki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę pewne konkretne uwarunkowania, które od samego początku mają wpływ na pracę, szczególnie w sferze działań ekonomicznych. Jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem i zostanę gospodarzem naszego miasta – burmistrzem Zielonki. Chcę abyście wiedzieli Państwo, że wszystko nie zmieni się z dniem objęcia przeze mnie urzędu. Zmiana wymaga czasu i ciężkiej pracy, którą odpowiedzialnie obiecuje. Zostając burmistrzem przejmę zarządzanie miastem z pewnymi, ale istotnymi ograniczeniami – zadłużenie i kredyty, które trzeba będzie spłacać, trwające inwestycje, które będzie zrealizować oraz plan zagospodarowania przestrzennego, który może blokować lub czasowo wstrzymywać wdrażanie niektórych pomysłów.

Już od pierwszych dni urzędowania rozpocznę wdrażanie zmian, które mają przyczynić się do jeszcze większej otwartości burmistrza na mieszkańców – dostosowane do pracy mieszkańców godziny pracy urzędu, lepsza komunikacja czy wykorzystanie mediów społecznościowych, to tylko niektóre priorytety, które chcę zrealizować.

Będę burmistrzem otwartym i dostępnym. Oczywiście, co podkreślam z pełną odpowiedzialnością – nie wszędzie dotrę, nie z każdym z Państwa będę mógł się spotkać, nie zawsze będę uczestniczył we wszystkich lokalnych uroczystościach. Nawet gdybym bardzo tego chciał, z przyczyn fizycznych jest to po prostu niemożliwe. Dlatego też w tych działaniach wesprę się pracą mojego zastępcy, sekretarza miasta, a nawet i skarbnika.
Moim niezaprzeczalnym atutem jest entuzjazm, empatia i umiejętność znajdowania porozumienia. Stawiam na dialog, rzetelne merytoryczne dyskusje i współpracę wielu środowisk, którą jako burmistrz będę inicjował.

Co jest ważne?
Jedną z podstawowych kwestii w pracy burmistrza jest rada miasta. Państwo wybierzecie również radę i to od Was zależy czy będzie to rada ludzi będących niezależnie, od wszystkiego, zawsze w opozycji do wszelakich proponowanych rozwiązań, czy współpracujących, otwartych i szukających porozumienia. Dlatego zachęcam – oddając głos na mnie, zaufajcie również naszym kandydatom na radnych z komitetu MIESZKAŃCY. To kandydaci uczciwi, rzetelni, dobrze przygotowani dla których dobro mieszkańców i Zielonki jest kwestią najważniejszą.

Program wyborczy:
Nasze obietnice zamykają się wyłącznie w granicach możliwości ich realizacji. Nie tworzę i nie będę tworzył obietnic na potrzeby kampanii wyborczej.
Przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy. Program złożony jest z dwóch części – ogólnej skierowanej do wszystkich mieszkańców Zielonki – całego miasta oraz okręgowych celów każdego kandydata.
To postulaty możliwe do zrealizowania i wdrożenia w ramach przewidywanego budżetu miasta w czasie całej kadencji. Nasz program wyborczy jest konkretny. Zawiera 11 punktów. Znajdziecie go Państwo w zakładce program wyborczy lub klikając tutaj.

Podsumowanie:
Sprawy bieżące Zielonki, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, kwestie wsparcia rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych, transport publiczny, zdrowie mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa w mieście, poprawa stanu dróg, chodników i parkingów miejskich, stworzenie miejsc rozrywki i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku, stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i inwestorów, finanse miasta, czyste powietrze to tylko niewielka część obszarów, które wymagają poprawy. Czy jest to możliwe? Tak jest możliwe, ale wymaga ciężkiej, rzetelnej pracy i przede wszystkim współpracy – burmistrza, rady, oraz wyrozumiałości mieszkańców. Wyrozumiałości, ponieważ niektóre sprawy są długotrwałe lub posiadają ograniczenia, które uniemożliwiają ich realizację w danym momencie.

Liczę, że kampania wyborcza mimo różnic programowych, różnic poglądów i zdań, różnic w pomysłach, wizjach oraz propozycjach na rozwój naszego miasta, będzie merytoryczna i kulturalna. Dajmy wyraźny przykład innym miejscowościom, społecznościom lokalnym i przedstawicielom „dużej polityki”. Pokażmy, że mimo różnic programowych, mimo różnic poglądów i zdań, będąc tak naprawdę sąsiadami z jednego miasta możemy się pięknie i kulturalnie różnić. Jako mieszkańcy Zielonki – kandydaci na burmistrza czy radnych, możemy i potrafimy prowadzić aktywną kampanię wyborczą i kulturalną merytoryczną dyskusję. Razem możemy to zrobić.

DODATKOWE DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMĘ JAKO BURMISTRZ
1. Przyjazne funkcjonowanie urzędu:
  • wdrożenie aplikacji Naprawmy to w Zielonce – umożliwiającej przesyłanie do urzędu mms-ów obrazujących zgłaszane problemy z miasta
  • urząd czynny raz w tygodniu do godz. 19:00
  • lepsza komunikacja z mieszkańcami – konsultacje społeczne, cotygodniowe dyżury i dyżur w 1 sobotę w miesiącu, kontakt poprzez media społecznościowe
2. Inne cele:
  • stworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorców z Zielonki - szkolenia, spotkania, warsztaty, doradztwo, ulgi
  • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta
  • wdrożenie bezpłatnych programów profilaktyki zdrowia m.in. Dietetyk dla dzieci, Zdrowa mama – bezpłatnych zajęć w szkole rodzenia, współfinansowanie szczepień
  • poprawa dbałości o czystość, porządek i estetykę w całym mieście
  • dążenie do obniżenia stawek za wodę i ścieki
  • włączenie Zielonki do sieci systemu rowerów miejskich
FACEBOOK