Renata Ochocińska - okręg nr 2


Mam 51 lat, jestem osobą energiczną, pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Nie boję się działania, całym sercem angażuję się w to, co robię. W Zielonce Bankowej mieszkam od dzieciństwa. Swoja edukację rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 1, był to także czas mojego uczestnictwa w harcerstwie. Następny etap nauki to liceum im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. Skończyłam również dwie szkoły – w zakresie handlu oraz finansów i rachunkowości.

Od ponad 20 lat pracuję w prywatnej firmie, gdzie aktualnie jestem kierownikiem biura handlowego tej firmy. Mam wiele pasji, kocham muzykę w szczególności muzykę poważną. Lubię podróżować i poznawać nowe oblicza otaczającego nas świata.Przynależność do Komisji:
Nazwa komisji Rodzaj komisji Funkcja w Komisji
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta Stała   Wiceprzewodnicząca      
Komisja Rewizyjna Stała   Wiceprzewodniczącazapytania, wnioski radnych 
Numer Tytuł/przedmiot pisma Rodzaj Data wpływu
RO/1/12/2014
publiczny rejestr umów dostępny on-line
otrzymana odpowiedź
wniosek
17.12.2014 r.
RO/2/12/2014 pytania dotyczące ochrony i profilaktyki zdrowia
otrzymana odpowiedź
pytania    17.12.2014 r.
RO/3/01/2015 plany zagospodarowania terenu po koszarowcu
otrzymana odpowiedź
pytanie 26.01.2015 r.
RO/4/02/2015 inicjatywa upamiętnienia Zdzisława Mordaki - nadanie nazwy ulicy jego imieniem
otrzymana odpowiedź
informacja i pytania dotyczące katalogu nazw ulic
wniosek 09.02.2015 r.
RO/5/02/2015 bezpieczne przejścia dla pieszych w Zielonce Bankowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 26.02.2015 r.
RO/6/03/2015 zmiana daty dyżuru wniosek 16.03.2015 r.
RO/7/03/2015 wniosek o wyrys i pytanie dot. katalogu nazewnictwa ulic
otrzymana odpowiedź  i załącznik
wniosek 20.03.2015
RO/8/03/2015 wniosek o wskazanie posiadania nieruchomości na których widnieje ul. Sosnowa
otrzymana odpowiedź
wniosek 30.03.2015
RO/9/03/2015 wniosek u uprzątnięcie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika i Staszica

otrzymana odpowiedź

wniosek 30.03.2015
RO/10/04/15 wniosek o zgłoszenie do projektu instalacji przezroczystych ekranów wzdłuż ul. Sosnowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 29.04.2015
RO/11/05/15 wniosek o uszczegółowienie odpowiedzi na pytania w sprawie ul. Sosnowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 18.05.2015
RO/12/07/15 wniosek o poprawę stanu ulic w Zielonce Bankowej
otrzymana odpowiedźPismo RO-31-07-2016 odpowiedz.pdf
wniosek 20.07.2015
RO/13/07/15 wniosek o poprawę stanu bezpieczeństwa kładki tymczasowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 20.07.2015
RO/14/07/15 kwestia ul Sosnowej (własność i przeźroczyste ekrany dźwiękochłonne)
otrzymana odpowiedź
wniosek 20.07.2015
RO/15/07/15 wniosek do komisji ds. zagospodarowania o wyrażenie opinii - ulica im. Zdzisława Mordaki
otrzymana odpowiedź
wniosek 20.07.2015
RO/16/07/15 wniosek do komisji ds. budżetu o wyrażenie opinii - ulica im. Zdzisława Mordaki
otrzymana odpowiedź
wniosek 20.07.2015
RO/17/07/15 wniosek do komisji ds. społecznych o wyrażenie opinii - ulica im. Zdzisława Mordaki
otrzymana odpowiedź
wniosek 20.07.2015
RO/18/07/15 prośba o udzielenie odpowiedzi w sprawie prowadzonego remontu ul. Wrzosowej
uzyskana odpowiedź
pytanie 24.07.2015
RO/19/08/15 wniosek o udostępnienie uchwały w sprawie katalogu ulic
otrzymana odpowiedź załącznik: str.1str.2str.3str.4str.5str.6   
wniosek 18.08.2015
RO/20/08/15 wniosek do komisji zagospodarowania o rekomendację w sprawie ul. Sosnowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 18.08.2015
RO/21/09/15 wniosek o pilną interwencję w sprawie instalacji przeźroczystych ekranów dźwiękochłonnych
otrzymana odpowiedź: str.1 , str.2 , str.3 , str.4 , str.5
wniosek 30.09.2015
RO/22/10/15 prośba w sprawie przekazanie radnym materiałów dot. Zdzisława Mordaki - nadanie nazwy ulicy prośba 08.10.2015
RO/23/10/15 pismo przewodnie do radnych dot. inicjatywy nadania nazwy ulicy Zdzisława Mordaki pismo 08.10.2015
RO/24/12/15 wniosek o poprawę nawierzchni i zapadającej się studzienki w ul. Wrzosowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 30.12.2015
RO/25/12/15 wniosek w sprawie zagospodarowania terenu wokół stacji PKP Zielonka Bankowa
otrzymana odpowiedź
wniosek 30.12.2015
RO/26/12/15 wniosek o dokonanie nasadzeń roślin pnących wzdłuż beżowych ekranów przy ul. Sosnowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 30.12.2015
RO/27/02/16 wniosek o wykonanie zjazdu dla rowerzystów ze stacji PKP Zielonka
otrzymana odpowiedź 1
otrzymana odpowiedź 2
wniosek 17.02.2016
RO/28/02/16 wniosek o dokonanie kontroli kursowania linii autobusowych LZ1 i LZ2
otrzymana odpowiedź str.1 , str.2
wniosek 17.02.2016
RO/29/02/16 pismo do prezesa PWiK w sprawie planowanych inwestycji w Zielonce Bankowej w 2016 r.
otrzymana odpowiedź
wniosek 17.02.2016
RO/30/03/16 wniosek w sprawie pilnej interwencji - ogrodzenie inwestycji przy ul. Kopernika
otrzymana odpowiedź
wniosek 10.03.2016
RO/31/07/16
pytanie w sprawie planów zagospodarowania okolicy stacji PKP Zielonka Bankowa
otrzymana odpowiedź
pytanie 28.07.2016
RO/32/07/16 pytanie w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w OKiS Zielonka
otrzymana odpowiedź
pytanie 28.07.2016
RO/33/11/16 wniosek w sprawie podjęcia interwencji - szkody wyrządzane przez bobry
otrzymana odpowiedź
wniosek 08.11.2016
RO/34/12/16 wniosek w sprawie budowy odcinka chodnika w ul. Paderewskiego
otrzymana odpowiedź
wniosek 12.12.2016
RO/35/03/17 wniosek w sprawie montażu lustra na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wrzosowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 30.03.2017
RO/36/04/17 wniosek w sprawie dokonania korekty w planach inwestycyjnych PWiK
wniosek 07.04.2017
RO/37/06/17 wnioski w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców Zielonki Bankowej
otrzymana odpowiedź
wniosek 26.06.2017
RO/38/10/17 wniosek w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców Zielonki Bankowej (m.in. ujęcia wody)
otrzymana odpowiedź
wniosek 06.10.2017
RO/39/10/17 wniosek w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców Zielonki Bankowej (stan dróg)
otrzymana odpowiedź
wniosek 12.10.2017


Galeria zdjęć:
FACEBOOK