Sławomir Moczarski - okręg nr 11


Od 12 lat angażuję się w życie społeczne naszego miasta. Jestem organizatorem popularnej akcji charytatywnej „Zielonka Pomaga Dzieciom”.

Swoją działalność społeczną rozpocząłem najpierw w zielonkowskich przedszkolach, a następnie jako przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce i przy Miejskim Gimnazjum w Zielonce. Doskonale poznałem zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół w naszym mieście.

W radzie miasta chcę się zająć poprawą stanu bezpieczeństwa mieszkańców, poprawą czystości i porządku w mieście oraz podnoszeniem poziomu edukacyjnego w szkołach, poprzez pilotowanie pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby i rozwój szkół.

Usprawnienia na ulicy Prostej oraz ulicy Podleśnej, chodnik do Przedszkola na ul. Prostej oraz jego oświetlenie, to moje priorytety w działaniach jako radnego. Licząc na Państwa głosy 16 listopada, a także na sugestie oraz wspólny dialog, obiecuję rzetelnie i zawsze w porozumieniu z mieszkańcami pełnić funkcje radnego.Przynależność do Komisji:
Nazwa komisji Rodzaj komisji Funkcja w Komisji
Komisja Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Stała   Przewodniczący         
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów Stała   Członek    zapytania, wnioski radnych 
Numer Tytuł/przedmiot pisma Rodzaj Data wpływu
SM/01/12/2014
funkcjonowanie oświetlenia ulicznego
otrzymana odpowiedź 
wniosek
18.12.2014 r.
SM/02/01/2015 wycofanie projektu uchwały wniosek 15.01.2015 r.
SM/03/03/2015 zgłoszenie poprawek do projektu uchwały poprawki 13.03.2015 r.
SM/04/08/2015
MY/02/08/2015
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
 uchwały w sprawie obniżenia stawek opłaty targowej

wniosek 10.08.2015 r.
SM/05/08/2015
MY/03/08/2015
wniosek do burmistrza o podjęcie działań obniżających 
opłaty za dzierżawę powierzchni handlowych na bazarku
 
wniosek 10.08.2015 r.
SM/06/08/2015
MY/04/08/2015
pismo do radnych z apelem w sprawie poparcia projektu
uchwały w sprawie obniżenia stawek opłaty targowej

pismo 10.08.2015 r.
SM/07/09/2015
MY/08/09/2015
wniosek o przesunięcie środków na drugie stanowisko do poboru krwi wniosek 11.09.2015 r.
SM/08/09/2015 zgłoszenie wniosków do budżetu na rok 2016 wniosek 14.09.2015 r.


Galeria zdjęć:
FACEBOOK