PROGRAM WYBORCZY

KANDYDATA NA BURMISTRZA I KANDYDATÓW NA RADNYCH
KWW MIESZKAŃCY

Jako lokalny i bezpartyjny komitet nie składamy obietnic bez pokrycia. Przedstawiamy wspólny program wyborczy kandydata na burmistrza i kandydatów na radnych.
To postulaty możliwe do zrealizowania i wdrożenia w ramach przewidywanego budżetu miasta w czasie całej kadencji. Nasz program wyborczy jest konkretny. Zawiera 11 punktów dotyczących Zielonki i dążenia wyborcze każdego z naszych kandydatów. Postulaty wynikają z rozmów z mieszkańcami Zielonki. Dzięki Państwa poparciu chcemy je zrealizować w przyszłej kadencji.

1. Zwiększanie nakładów finansowych na infrastrukturę drogową po 200 000 zł w każdym kolejnym roku
 
2. Sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED w całej Zielonce.
 
3. Wdrożenie Bonu malucha – świadczenia pieniężnego dla rodziców/opiekunów prawnych w celu zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 13 miesiąca do ukończenia 3 roku życia
 
4. Wdrożenie programu Karta seniora Zielonki – kawa i herbata za 1 zł w zielonkowskich kawiarniach
 
5. Wykonanie bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku i słuchu dzieci w wieku przedszkolnym
 
6. Bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Zielonki
 
7. Atrakcyjniejsza oferta kulturalna dla wszystkich w tym:
 • organizacja w okresie wakacyjnym Lata w parku – bezpłatnych zajęć integracyjno-ruchowych i ćwiczeń sportowych dla każdej grupy wiekowej mieszkańców
 • organizacja lodowiska miejskiego zimą;
 • organizacja kina letniego latem;

8. Park Dębinki – centralnym parkiem rekreacji i wypoczynku Zielonki:
 • budowa toru rolkowego dookoła parku;
 • budowa sceny plenerowej
 • budowa parku zabaw dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wymiana oświetlenia i ławek, budowa toalety z bieżącą wodą, miejscami dla matek do karmienia i przewijakami
 • przeniesienie do parku ważnych imprez miejskich jak np. Dni Zielonki, Dzień Dziecka
 • utworzenie możliwości rozwoju małej gastronomii

9. Glinianki – zwiększenie dbałości o nasze lokalne dobro w tym:
 • stworzenie drugiej strzeżonej plaży w okresie letnim
 • budowa przebieralni oraz toalet
 • budowa parkingu
 • zwiększenie częstotliwości sprzątania w okresie wiosennym i letnim
 • utworzenie możliwości rozwoju małej gastronomii

10. Budowa skateparku lub toru cross-rowerowego

11. Dążenie do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu
 
 
PRIORYTETY KANDYDATÓW NA RADNYCH

Jadwiga WÓJCIK kandydatka na radną - OKRĘG NR 1:
 • zagospodarowanie terenu przy klubie osiedlowym Babie Lato – budowa chodnika i miejsc postojowych, instalacja ławek, stworzenie miejsc zielonych
 • budowa drogi wzdłuż garaży na tyłach osiedla tzw. obwodnicy wraz z miejscami parkingowymi
 • doświetlenie placów zabaw oraz odnowienie boiska do gry w piłkę, tuż przy wjeździe na osiedle

Renata OCHOCIŃSKA kandydatka na radną - OKRĘG NR 2:
 • budowa ulic: Bankowej i Brzozy-Brzeziny, Paderewskiego z chodnikiem i odwodnieniem
 • utworzenie małego skweru rekreacyjnego z placem zabaw
 • generalny remont ulic: Waryńskiego, Legionów i Paderewskiego (priorytet wspólny kandydatek z Zielonki Bankowej – Renaty Ochocińskiej, Anny Abramczyk i Ewy Kosińskiej)

Anna ABRAMCZYK kandydatka na radną - OKRĘG NR 3:
 • remont boiska przy osiedlu Wituś i remont placu zabaw przy ul. Waryńskiego
 • przekształcenie bocznicy kolejowej w strefę rekreacji z tężnią dla wszystkich mieszkańców
 • generalny remont ulic: Waryńskiego, Legionów i Paderewskiego (priorytet wspólny kandydatek z Zielonki Bankowej – Renaty Ochocińskiej, Anny Abramczyk i Ewy Kosińskiej)

Ewa KOSIŃSKA kandydatka na radną - OKRĘG NR 4:
 • budowa ul. Focha
 • przekształcenie bocznicy kolejowej w strefę rekreacji z tężnią dla wszystkich mieszkańców
 • generalny remont ulic: Waryńskiego, Legionów i Paderewskiego (priorytet wspólny kandydatek z Zielonki Bankowej – Renaty Ochocińskiej, Anny Abramczyk i Ewy Kosińskiej)

Renata SZCZĘSNA kandydatka na radną - OKRĘG NR 6:
 • budowa i oświetlenie ul. Leśnej
 • utworzenie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej wzdłuż ul. Leśnej
 • wdrożenie programu Złota rączka - bezpłatna pomocy dla seniorów w drobnych naprawach domowych

Łukasz JAGLIŃSKI kandydat na radnego - OKRĘG NR 7:
 • przebudowa ulic: Poniatowskiego i Długosza z budową parkingu przy szkole nr 4 (dawne gimnazjum) oraz budowa ulic: Fredry i Kosynierów
 • przebudowa ul. Łukasińskiego z chodnikiem
 • zagospodarowanie skweru Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Kolejowej

Sebastian SŁOWIK kandydat na radnego - OKRĘG NR 8:
 • budowa parkingu przy stacji PKP wzdłuż ul. Słowackiego
 • kontynuacja modernizacji dróg, w szczególności odcinka starej części ul. Ossowskiej
 • budowa placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej i modernizacja aktualnego przy ul. Turowskiej

Joanna NICOLE-URBANOWICZ kandydatka na radną - OKRĘG NR 9:
Piotr PIETRUSZKA kandydat na radnego - OKRĘG NR 10:

(priorytety wspólne kandydatów z osiedla Wolności – Joanny Nicole-Urbanowicz i Piotra Pietruszki)

 • rozbudowa mostku łączącego osiedle Wolności z parkiem Dębinki na pieszo-rowerowy
 • budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wolności
 • stworzenie skwerów zielonych z mini tężnią, nowymi ławkami i miejscami odpoczynku  

Sławomir MOCZARSKI kandydat na radnego - OKRĘG NR 11:
 • budowa ul. Podleśnej i ul. Nauczycielskiej
 • remont ul. Krzywej
 • budowa ul. Długiej wraz z całą infrastrukturą (priorytet wspólny kandydatów Sławomira Moczarskiego i Eryka Radziszewskiego)

Eryk RADZISZEWSKI kandydat na radnego - OKRĘG NR 12:
 • budowa ul. Długiej wraz z całą infrastrukturą (priorytet wspólny kandydatów Eryka Radziszewskiego i Sławomira Moczarskiego)
 • budowa ulic: Traugutta i Bema
 • przebudowa altany na śmiecie, zadbanie o tereny zielone w okręgu

Tomasz PIELOSZCZYK kandydat na radnego - OKRĘG NR 13:
 • rozbudowa monitoringu na ul. Powstańców
 • budowa ul. Syreny i ul. Wspólnej
 • oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Długiej

Gabriela WIŚNIEWSKA kandydatka na radną - OKRĘG NR 14:
 • budowa zatok parkingowych na ul. Jagiellońskiej od strony placu Jana Pawła II
 • budowa ul. Różanej oraz remonty ulic: Cichej, Zaułek, Prusa, Polnej, Konopnickiej, Kwiatowej
 • zagospodarowanie zieleni i urządzenia wodne na placu Jana Pawła II

DODATKOWE DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMĘ JAKO BURMISTRZ
1) przyjazne dla mieszkańca funkcjonowanie urzędu:
 • wdrożenie aplikacji Naprawmy to w Zielonce – umożliwiającej przesyłanie do urzędu mms-ów obrazujących zgłaszane problemy z miasta
 • urząd czynny raz w tygodniu do godz. 19:00
 • efektywniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • lepsza komunikacja z mieszkańcami – konsultacje społeczne, cotygodniowe dyżury i dyżur w 1 sobotę w miesiącu, kontakt poprzez media społecznościowe
2) inne cele:
 • stworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorców z Zielonki - szkolenia, spotkania, warsztaty, doradztwo, ulgi
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta
 • wdrożenie bezpłatnych programów profilaktyki zdrowia m.in. Dietetyk dla dzieci, Zdrowa mama – bezpłatnych zajęć w szkole rodzenia, współfinansowanie szczepień
 • poprawa dbałości o czystość, porządek i estetykę w całym mieście
 • dążenie do obniżenia stawek za wodę i ścieki
 • włączenie Zielonki do sieci systemu rowerów miejskich
FACEBOOK